Μια συμβουλή που μας δίνουν οι άγιοι Απόστολοι είναι αυτή:
«Να φύγετε από των φθορεων ποιμένων»
~Αποστολικη Διδαχή.11,1.
Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει:
«Καλύτερα να μην οδηγησθε από κανένα [ποιμένα],παρά από κακό ποιμένα»
ιερός Χρυσόστομος.
Και μια ακόμη συμβουλή από τον άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, αναφέρει:

«Όποιος λέει να πράξουμε αλλιωτικα από αυτά που οι Κανόνες και οι Σύνοδοι μας λένε,να μην τον δεχόμαστε,ούτε να τον θεωρούμε μέλος της εκκλησίας» (P.G.99,988).
Πράξτε σύμφωνα με την διδασκαλία των αγίων Πατέρων της εκκλησίας μας.
Καλή φώτιση και γρήγορη μεταμόρφωση.
Ορθόδοξη. Θ.
—————————————–
Στην ερμηνεία του ρητού<<Πεισεσθε τοις ηγουμένοις υμών και υπεικετε…>> Εβρ. ΙΓ’,17.
Ο λόγος περί υπακοής.
Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν κάνουμε αδιάκριτη υπακοή. Πάντα εξετάζουμε και έπειτα με πολύ διάκριση πράττουμε.