Ἤμουν πάντα ἐπιφυλακτικὸς στὴν ἀποδοχὴ προσφορῶν, ἀκόμη καὶ ἐκ μέρους φίλων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τοὺς πληγώνω, ἄθελά μου. Ὁ Γέροντας «εἶδε» αὐτὴ τὴν ἀδυναμία μου ποὺ, μέσα στὴν ἐξιδανίκευσή της, ἔκρυβε στοιχεῖα ἐκλεπτuσμένης ὑπερηφάνειας καὶ θέλησε νὰ τὴν μεταμορφώσει. Ἐνῶ δὲν τοῦ εἶχα κάνει ποτὲ λόγο γι’ αὐτήν, σὲ μιὰ συζήτησή μας, μοῦ εἶπε ξαφνικά:

«Ξέρεις, ὅταν σου προσφέρουν κάτι ἀπὸ ἀγάπη, ἐσὺ πρέπει νὰ τὸ δέχεσαι». Ἦταν μιὰ ἄμεση καὶ εὔστοχη παρέμβασή του, μὲ τὴν ὁποία μοῦ ξαναθύμιζε μιὰ ξεχασμένη φράση, ποὺ μὲ εἶχε συγκινήσει στὰ ἐφηβικά μου χρόνια·.«Ματαιότητα ὅ,τι παίρνεις ἀπὸ ἐγωισμο. Αἰωνιότητα, ὅ,τι ἀποδέχεσαι μὲ ἀγάπη, γιὰ νὰ δώσεις τὴ χαρὰ τῆς ἀμοιβαιότητας σ᾿ αὐτὸν ποὺ σοῦ προσφέρει ἀπὸ ἀγάπη».  

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν Γέροντος Πορφυρίου» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

Άγιος Πορφύριος http://www.porphyrios.net/%ce%bd%e1%bd%b0-%ce%b4%ce%ad%cf%87%ce%b5%cf%83%ce%b1%ce%b9-%cf%84%e1%bd%b4%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%e1%bd%b0-%cf%84%e1%bf%86%cf%82-%e1%bc%80%ce%b3%ce%ac%cf%80%ce%b7%cf%82/