1) ΣΑΒΒΑΤΟ  4-2-2017  στίς 11.30 -12.30
μέ θέμα ἀπό ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ
2) ΣΑΒΒΑΤΟ 4-2-2017 στίς 19.00-20.-00
μέ θέμα: ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
3) ΚΥΡΙΑΚΗ στίς 5-2-2017 στίς 11.30-12.30
μέ θέμα ἀπό ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ

 ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ:
ΣΑΒΒΑΤΟ  4-2-2017
1)ΑΓΟΡΙΑ στίς 17.00-17.30
2)ΚΟΡΙΤΣΙΑ στίς 18.00-18.30