Ο ΠΑΛΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ τοῦ Ξηροποτάμου, Ἐφραίμ, εἶχε τὸ χάρισμα τῆς νοερᾶς δακρυβρέκτου εὐχῆς καὶ ἀγγελικὴ φωνὴ ὅταν ἔψαλλε. Κοιμήθηκε, μᾶλλον σκοτώθηκε σὲ αὐτοκινητιστικὸ στὰ 43 χρόνια του (1984). Γι’ αὐτὸν ἔλεγαν ὅτι ἔκανε “πτήσεις” στὴν προσευχή, ἐννοώντας τὶς νοερὲς θεωρίες καὶ “ἀρπαγές” ποὺ λέγουν οἱ Πατέρες μας. Μιὰ μέρα λοιπόν, ἢ νύχτα, αἰσθάνθηκε κεῖ ποὺ προσευχόταν τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ νὰ τοῦ λέει:ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΣΕ!!! Παραχώρησε ἡ θεία Χάρη νὰ αἰσθανθεῖ ξένος, ἄμοιρος τῆς Χάρης. Παρέμεινε ἀκίνητος, παγωμένος, μέσα στὴ φρίκη δύο μέρες!!! Καὶ κατόπιν σιγὰ σιγὰ ἐπανῆλθε…. Καὶ βρέθηκε νὰ συνεχίζει θρηνητικὰ τὴν προσευχή, μεσα στὴν καρδιά του μέχρις ὅτου ἡσύχασε τελείως καὶ ἡρέμησε μέσα στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ.
Δύσκολοι καὶ ἐπικίνδυνοι πειρασμοί, ὄχι γιὰ ὅλους, ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἀνδρείους. Νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή του ἀπὸ κεῖ, στὰ φωτεινά, πανευφρόσυνα καὶ τρισευδαίμονα ποὺ βρίσκεται.
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2020/12/blog-post_198.html