Λέγει ὁ Ἅγιος Παΐσιος: “Οἱ δοκιμασίες ποὺ μᾶς ἔρχονται εἶναι μερικὲς φορὲς ἠ αντιβίωση ποὺ δίνει ὁ Θεὸς γιὰ τὶς ἀρρώστιες τῆς ψυχῆς μας καὶ πολύ μας βοηθοῦν πνευματικά! Τρώει ὁ ἄνθρωπος ἕνα μαλακὸ σκαμπίλι καὶ μαλακώνει ἡ καρδιά του! Ὁ Θεὸς ξέρει φυσικὰ σὲ τί κατάσταση βρίσκεται ὁ καθένας μας, ἀλλά, ἐπειδὴ ἐμεῖς δὲν ξέρουμε, ἐπιτρέπει νὰ δοκιμασθοῦμε, γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὸν ἑαυτό μας, νὰ βροῦμε τὰ πάθη ποὺ ὑπάρχουν κρυμμένα μέσα μας καὶ νὰ μὴν ἔχουμε παράλογες ἀπαιτήσεις τὴν ἡμέρα τῆς κρίσεως!”
Καὶ κάπου ἀλλοῦ πάλι ἀναφέρει:”Ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει στὸν ἄνθρωπο διάφορες ἀσθένειες, κι ἐμεῖς πρέπει νὰ τὶς δεχόμαστε μὲ ὑπομονή, χωρὶς στενοχώρια, σὰν εὐλογία. Ἂν ξέραμε τί ὠφέλεια ἔχουμε ἀπὸ τὶς ἀσθένειες δὲν θὰ θέλαμε νὰ γίνουμε καλά, θὰ θέλαμε νὰ παραμείνουμε ἄρρωστοι, νὰ ὑπομείνουμε, γιὰ νὰ πάρουμε μία καλύτερη θέση στὸν παράδεισο. Τί νὰ σοὺ κάνουν καὶ τὰ ἀνθρώπινα μέσα στὶς διάφορες ἀσθένειες μόνο ὁ Χριστὸς μπορεῖ μὲ ἕνα χάδι νὰ μᾶς κάνει καλά. Νὰ ζητᾶμε μὲ τὴν προσευχή, τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Νὰ κάνουμε πολλὴ ὑπομονὴ στὶς ἀρρώστιες μας, γιὰ νὰ πάρουμε καμιὰ μειωμένη σύνταξη στὸν οὐρανό. Γιὰ τίποτα ἀπ’ ὅτι συμβαίνει, δὲν παραχωρεῖ ὁ Θεὸς νὰ συμβεῖ, ἂν δὲν βγεῖ ἀπ’ αὐτὸ κάτι καλὸ.”
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/03/blog-post_66.html