«Κάθε δοκιμασία γίνεται

+ή για δοκιμή της υπομονής μας

+ή για τις αμαρτίες μας

+ή για την υπερηφάνειά μας

+ή για να προκόψουμε περισσότερο και να μάθουμε την ταπείνωση με επίγνωση της ασθένειάς μας και την ακαταμάχητη δύναμη του συμπαραστάτη μας»

ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ

Άπαντες οι Ασκητικοί Λόγοι, οι Επιστολές

https://agathan.wordpress.com/page/4/