Ο Θεός προστατεύει τους δικούς του.

Θα ρωτήσει με δικαιολογημένη αγωνία ο αναγνώστης:

Καλά, και οι πιστοί θα μείνουν απροστάτευτοι, απροετοίμαστοι μπροστά σ’ αυτό το δολοφονικό μένος του Αντιχρίστου;

Όχι βέβαια. Ο Πανάγαθος Θεός δεν θ’ αφήσει την αλήθεια να πνιγεί στην πλάνη του Ανόμου. Δεν θ’ αφήσει τους καλοπροαίρετους ανθρώπους, χωρίς προστασία. Θα στείλει για τον σκοπό αυτό κήρυκες της αληθείας και της μετανοίας, ζηλωτές της πίστεως και προμάχους, που θα διδάξουν το λαό, που θα στερεώσουν την πίστη και θα καταγγείλουν την πλάνη.

Η προστασία αυτή των πιστών από τον Θεό γίνεται ολοφάνερη στην Αποκάλυψη. Εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει, ότι του δόθηκε κάλαμος και εντολή ουράνια για να μετρήσει:

«Έγειρε και μέτρησον τον Ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτώ» (Αποκ. ΙΑ 1).

Σήκω του λέγει και μέτρησε τον Ναό του Θεού, το θυσιαστήριο και τους προσκυνούντας, που βρίσκονται μέσα στο Ναό.

Η ουράνια εντολή δεν αφήνει περιθώρια για παρεξηγήσεις. Του λέει τι ακριβώς πρέπει να μετρήσει. Για να υπογραμμίσει όμως την σοβαρότητα του ζητήματος, κατονομάζει εν συνεχεία κι εκείνα, που δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο μέτρημα και τονίζει: «Την αυλήν την έξωθεν του Ναού έκβαλε έξω και μη αυτήν μετρήσης, ότι εδόθη τοις έθνεσι» (Αποκ. ΙΑ 2).

Τι σημαίνουν όμως το μέτρημα και το μη μέτρημα; Η μέτρηση του Ναού εν πρώτοις σημαίνει προστασία του Θεού, εκδήλωση προστατευτικού ενδιαφέροντος υπέρ της Εκκλησίας και των πιστών.

Και όπως μας βεβαιώνει ο Κύριος με τον μοναδικό και αδιάψευστο λόγο Του: «υμών δε και αι τρίχες της κεφαλής πάσαι ηριθμημέναι εισί», (Ματθ. Ι΄ 30). Φροντίζει δηλαδή ο Κύριος όχι μόνο για τα σοβαρά αλλά και τα πιο λεπτομερειακά και επουσιώδη.

Και όταν λέγει: «Μέτρησον τον Ναόν του Θεού», δεν εννοεί τον Ναόν του Σολομώντος, που κατεστράφη. Αλλά πρόκειται περί του πνευματικού Ναού, περί της Εκκλησίας του Χριστού της Στρατευομένης εδώ και της Θριαμβευούσης εν ουρανώ.

«Νομίζομεν, Ναόν τον του Θεού την Εκκλησίαν προσαγορεύεσθαι» ερμηνεύει ο Ανδρέας.

Η Εκκλησία, λοιπόν, του Χριστού ευρίσκεται υπό την απόλυτη προστασία του Θεού. Διότι, σαν στρατευομένη, θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του κόσμου. Δεν θα την αφήσει ο Θεός να νικηθεί. Παρ’ όλον τον πόλεμο, που θα της κάνει ο ίδιος ο Αντίχριστος και τα κατά καιρούς όργανά του, τελικώς Αυτή θα θριαμβεύσει.

«Και πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν αυτής». (Ματθ. ΙΣΤ΄ 18), είπεν ο Κύριος. Ως θριαμβεύουσα δε, θα συνεχίσει να υπάρχει και πέραν του τέλους του κόσμου, παντοτινά και εις την αιωνιότητα. Περί της Εκκλησίας, λοιπόν, πρόκειται και περί των πιστών, που βρίσκονται εντός της Εκκλησίας.

Για τους άλλους, που αμετανόητα μένουν μακριά από την Εκκλησία, μακριά από την πίστη και την μυστηριακή ζωή δεν ισχύει η προστασία του Θεού, δεν ισχύει το μέτρημα, αλλά η καταδικαστική εντολή: «έκβαλε έξω». Δεν συμπεριλαμβάνονται στους προστατευμένους, διότι παραδόθηκαν ή θα παραδοθούν στην ειδωλολατρία και στα έργα της ειδωλολατρίας: «Εδόθη τοις έθνεσι», όπως γράφει ο Ευαγγελιστής.

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 205-207)

http://makkavaios.blogspot.gr/2016/12/blog-post_13.html