Αποτέλεσμα εικόνας για αποκαλυψηΤο έργο των δύο Μαρτύρων.

Ποιο, θα είναι, λοιπόν, το έργο των δύο μαρτύρων της Εκκλησίας;

Όπως προαναφέραμε ο Ηλίας και ο Ενώχ θα σταλούν από τον Θεό στη γη, σαν «αρωγοί της ανθρωπίνης ασθενείας». Θα’ ρθούν σαν «πρωτοστάτες» των πιστών, όπως λέγει ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, κατά του σατανοφόρου Αντιχρίστου. Θα’ ρθούν σαν επικεφαλής του πνευματικού αγώνος και θα σταθούν μαζί με τους πίστούς του

Χριστού αντιμέτωποι στον Αντίχριστο, και στον ίδιο τον σατανά, όπως λέγει ο Κύριλλος Ιεροσολύμων.

Κορυφαία και κεφαλαιώδης αποστολή τους είναι το κήρυγμα. Η λέξη «προφήτης», δεν σημαίνει μόνο τον προλέγοντα τα μέλλοντα, αλλά κυρίως τον κηρύττοντα τον λόγο του Θεού, τον φέροντα την μαρτυρία του Ιησού. Αυτό ήταν παλαιά το κυρίως έργο των Προφητών: «η εξαγγελία του θελήματος του Θεού».

Το κήρυγμα των δύο προφητών θα είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού. Θα φέρνουν το μήνυμα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. «Ούτοι συμπαραγενόμενοι κηρύξουσι την μέλλουσαν έσεσθαι απ’ ουρανών Χριστού επιφάνειαν» τονίζει ο Ιππόλυτος (τόμος 6 σελ. 212).

Ναι! Στην πλάνη του Αντιχρίστου θα αντιπαρατάξουν την αλήθεια του Χριστού, θα κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου από την βδελυρή παρουσία του Ανόμου και συγχρόνως θα τονώσουν τις ψυχές των αγωνιστών της Πίστεως προαναγγέλοντας την Δευτέρα ένδοξη Παρουσία Του Κυρίου, κατά την οποία θα αμειφθούν με το στεφάνι της αμάραντης δόξας και αιώνιας μακαριότητας οι πιστοί.

Θα είναι ακόμα το κήρυγμά τους κήρυγμα μετανοίας, επιστροφής στο δρόμο του Θεού. Από το εξωτερικό τους γνώρισμα γίνεται φανερό ποιο θα είναι το κήρυγμά τους.

Θα είναι οι Μάρτυρες «περιβεβλημένοι σάκκους». Θα κηρύττουν μετάνοια και την επιστροφή εις τον Χριστόν. Ο σάκκος ήταν το ένδυμα της μετανοίας. Τότε εκάθηντο μέσα σε λάκκον και φορούσαν τρίχινο οι μετανοούντες, όπως οι Νινευίτες. Και τούτο, για να δει ο Θεός την ταλαιπωρία των και να τους λυπηθεί.

Είναι γνωστή η προειδοποίηση του Προφήτου Ιωνά προς τους κατοίκους της Νινευή, ότι εάν εντός των τριών ημερών δεν εκδηλώσουν μετάνοια, η Νινευή θα καταστραφεί: «Έτι τρεις ημέρας και Νινευή καταστραφήσεται».

Τότε επακολούθησε η μετάνοια με πιο κάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

«Και επίστευσαν οι άνδρες Νινευή τω Θεώ και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδύσαντο σάκκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών». (Ιωνάς Γ΄ 5).

Αυτό, λοιπόν, θα είναι το κήρυγμα, που θα θέλει ο Θεός: Η μετάνοια. Ο Ίδιος ο Κύριος μετάνοιαν εκήρυξε.

«Μετανοείτε ήγγικεν γαρ η βασιλεία των Ουρανών» βροντοφωνούσε ο Πρόδρομος στα πλήθη. «Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού», όπως λέγει ο Ευαγγελιστής. Ένδυμα δηλ. ασκητικό, ένδυμα μετανοίας και κήρυγμα μετανοίας έκανε, «ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας», έλεγε στα προσερχόμενα πλήθη.

Αυτού του κηρύγματος της μετανοίας θα έχει ανάγκη πάντοτε ο κόσμος και προπαντός εις εποχήν αποστασίας. Οι ψυχές και οι καρδιές των ανθρώπων, όταν αμαρτήσουν, θέλουν λύτρωση. Ο αμαρτωλός αισθάνεται πάντοτε τύψεις για τις αμαρτίες του. Καταλαβαίνει μέσα του ο αποστάτης, ότι βαδίζει στην απώλεια.

Ο συγκλονισμός από το κήρυγμα των Μαρτύρων, που αναφέρει η Αποκάλυψη, θα κάνει να αφυπνίζονται συνειδήσεις και απολολώτα πρόβατα να τρέχουν στο δρόμο της σωτηρίας.

Το κήρυγμα τις τελευταίες ημέρες του κόσμου μέσα στη μεγάλη αναταραχή και τη σύγχυση, θα είναι ακόμη πιο αναγκαίο και σωτήριο. Θα είναι ενισχυτικό στη δύσκολη πορεία, αλλά πυξίδα μέσα στη βαβυλωνία των πλανών…

Οι δύο Προφήτες, Ηλίας και Ενώχ, θα είναι, όπως λέγει η Αποκάλυψη: «αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι, αι ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσαι» (Αποκ. ΙΑ΄ 4).

Με την πλούσια καρποφορία του πνευματικού τους έργου, διά του ελαίου των εν Χριστώ πράξεων και με το φως της αληθινής γνώσεως, της αληθείας του Θεού, θα φωτίζουν οι δύο Προφήτες πλοίσα τον κόσμο, για να βλέπουν πεντακάθαρα όλες οι καλοπροαίρετες ψυχές το δρόμο της σωτηρίας τους.

Παρομοιάζονται με «ελαίας» οι δύο προφήτες, διότι φορτωμένοι αυτοί με τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος θα συντελούν με το κήρυγμά τους να καρποφορούν κι άλλες ψυχές. Το έλαιον στην Αγία Γραφή συμβολίζει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η ελιά είναι δένδρο ευλογημένο και μας θυμίζει αυτό, που λέει η Αγία Γραφή για τον άνθρωπο του Θεού, ότι θα είναι «ως ελαία κατάκαρπος εν τω οίκω του Θεού». «Ενώπιον του Κυρίου της γης».

 

Ο Ηλίας και ο Ενώχ, οι δύο μάρτυρες θα είναι οι δύο ελαίες και οι δύο λυχνίες «αι ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσαι» λέγει ο Ευαγγελιστής.

Γιατί λέγει μόνο «της γης» και όχι και του Ουρανού, ότι είναι Κύριος; Διότι του Ουρανού είναι και ανγνωρίζεται. Το λέγει όμως για να τονίσει, ότι είναι εν γνώσει Του και κατά παραχώρησή Του γίνονται.

Οι πιστοί εξάλλου, όταν σκέπτονται, ότι ο Θεός είναι «Κύριος της γης», ανακουφίζονται, παρηγορούνται, διότι αισθάνονται τον Πανίσχυρο Θεό κοντά τους και δεν λυγίζουν από τα κτυπήματα των αθέων. «Προωρώμην τον Κύριον μου ενώπιόν μου δια παντός, ότι εκ δεξιών μου εστί, ίνα μη σαλευθώ» (Ψαλμ. ΙΕ΄ 8), λέγει ο πιστός.

Η σκέψη αυτή, θα κάνει τους πιστούς πιστοτέρους και όχι χλιαρούς ανθρώπους των συμβιβασμών και των υποχωρήσεων. Όσοι θα είναι πιστοί εκείνη την εποχή των διωγμών των εσχάτων καιρών, θα είναι πράγματι πιστοί.

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 211-216)

 

http://makkavaios.blogspot.gr/2016/12/blog-post_63.html