Αποτέλεσμα εικόνας για αποκαλυψηΗ θαυματουργική δύναμη των δύο Μαρτύρων

Το κήρυγμα των προφητών, Ηλιού και Ενώχ θα στερεώνουν οι θαυματουργίες τους. Οι προφήτες αυτοί λέγει ο Ιππόλυτος «ποιήσουσι σημεία και τέρατα εις το καν ούτω δυσωπήσαι και επιστρέψαι τους

ανθρώπους εις μετάνοιαν διά την υπερβάλλουσαν αυτών ανομία τε και ασέβειαν». (Τομ. 6, σελ. 212)

Τους δύο μάρτυρες, Ηλία και Ενώχ θα οπλίσει ο Θεός με θαυματουργική δύναμη και θα είναι αδύνατο να τους προσβάλει οποιαδήποτε δύναμη του Αντιχρίστου.

Ιδού τώρα πως διατυπώνει ο Ιωάννης τη θαυματουργική δύναμη των Μαρτύρων και το αδύνατον της προσβολής των υπό των αντιχρίστων δυνάμεων:

«Και ει τις αυτούς θέλει αδικήσαι, πυρ εκπορεύεται εκ του στόματος αυτών∙ και ει τις θέλει αυτούς αδικήσαι, ούτω δει αυτόν αποκτανθήναι». (Αποκ. ΙΑ΄ 5).

Κανένας, λέγει, δεν μπορεί να τους κάνει κακό, διότι είναι όργανα του θελήματος του Θεού. Φωτιά, καταστροφή και αφανισμός περιμένει εκείνους, που θα θελήσουν να τους βλάψουν και καταδιώξουν. Φωτιά βγαίνει από τα στόματά τους και κατατρώγει τους εχθρούς των.

Με δύναμη θεϊκη θα πορεύονται, διά μέσου εχθρών θανασίμων, χωρίς να πλήττονται. Αντιθέτως μάλιστα εκείνοι, που θα τολμούν να τους αδικούν, θα εξοντώνονται διά πυρός. Και στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής, γράφει τα εξής, για τη θαυματουργική δύναμη των δύο Μαρτύρων:

«Ούτοι έχουσιν εξουσίαν τον ουρανόν κλείσαι, ίνα μη υετός βρέχη τα ημέρας της προφητείας αυτών και εξουσίαν έχουσιν επί των υδάτων στρέφειν την γην εν πάση πληγή, οσάκις εάν θελήσωσιν».

Θα μπορούν, δηλαδή , οι δύο Μάρτυρες, όπως και τότε ο Προφήτης Ηλίας, να κλείσουν τον Ουρανό και να επακολουθεί η τρομερή μάστιγα της ξηρασίας, με την φρίκη της δίψας και του λιμού. Και όπως τότε, ο Προφήτης Ηλίας «επήγαγεν επ’ αυτούς λιμόν και τω ζήλω αυτού ωλιγοποίησεν αυτούς». (Σειράχ ΜΗ΄ 2), έτσι και θα μπορούν να κάνουν θαυμαστά γεγονότα και θα δύνανται να πλήττουν την αμαρτωλή ανθρωπότητα.

Για να δώσει έμφαση στην υπερφυσική τους δύναμη ο Ιερός Συγγραφεύς, τονίζει ακόμη, ότι θα μπορούν, όπως ο Μωυσής στην Αίγυπτο ενώπιον του Φαραώ, να μεταβάλουν το νερό σε αίμα. Θα μπορούν να πλήξουν τους αμετανόητους ανθρώπους της γης και με άλλες τιμωρίες, όταν με προσευχή το ζητήσουν και παραχωρήσει τούτο ο Θεός.

Θα είναι δε αναγκαία όλα τα θαυμαστά γεγονότα, που θα συμβούν τότε λόγω της υπερβολικής ανομίας και ασεβείας. Θα συνέλθουν έτσι από φόβο πολλοί άνθρωποι και θα μετανοήσουν.

Το κήρυγμα των δύο προφητών θα απευθύνεται προς όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους, χριστιανούς, Ιουδαίους και τα λοιπά έθνη. Με το κήρυγμα αυτό θα γίνει η τελευταία πρόσκληση στη μετάνοια και την σωτηρία.

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 217-220)

 

http://makkavaios.blogspot.gr/2017/01/blog-post_61.html