Αποτέλεσμα εικόνας για αποκαλυψη  Θα ελέγξουν τον Αντίχριστο.

Γενναία αναστήματα, θεοφόρες ψυχές, οι δύο μάρτυρες, θα ελέγξουν με το κήρυγμά τους και τα θαύματά τους τον Αντίχριστο, όπως έκανε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατά του Ηρώδη. Με το γενναιόψυχο παράστημά τους θα καταγγείλουν με αποδείξεις, ότι ο

Αντίχριστος θα είναι πλάνος, ψευδόχριστος και ότι τα ψευτοθαύματά του θα είναι τεχνάσματα σατανικής φαντασίας.

Το μαρτύριο των δύο Προφητών και η προσωρινή νίκη του Αντιχρίστου.

Όταν οι δύο μάρτυρες, οι δύο προφήτες Ηλίας και Ενώχ θα τελειώσουν την αποστολή τους, θα τελειώσουν οι χίλιες διακόσιες εξήντα μέρες (1.260) του κηρύγματός τους, τι θα συμβεί;

Τότε μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου ποιήσει μετ’ αυτών πόλεμον και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς» (Αποκ. ΙΑ΄ 7).

«Το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου» δηλαδή ο Αντίχριστος, όπως ήδη εξηγήσαμε, θα κηρύξει πόλεμο εναντίον των δύο προφητών και το περίεργο θα είναι ότι θα τους νικήσει. Η νίκη αυτή όμως, που θα γίνει κατά παραχώρηση Θεού, θα είναι μια νίκη προσωρινή.

Γιατί όμως λέγει, ότι όχι απλώς θα τους νικήσει, αλλά και «αποκτενεί αυτούς», θα τους σκοτώσει;

Πρέπει εδώ να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά για να βρούμε και την εξήγησή τους. Και πρώτα – πρώτα πρέπει να πούμε, ότι ο Ενώχ και ο Ηλίας δεν πέθαναν. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Θεός «τον Ενώχ μετέθηκε και τον Ηλίαν ανήρπασεν, αινιττόμενος ημίν το περί της αναστάσεως δόγμα» (PG 50,431).

Αυτούς, λοιπόν, τους ένσαρκους αγγέλους θα επαναφέρει ο Θεός στη γη στον καιρό του Αντιχρίστου. Και μέχρις ότου «τελέσωσι την μαρτυρίαν αυτών», τελειώσουν δηλαδή την αποστολή τους, κανένας δεν μπορεί να τους προξενήσει κακό. Ύστερα όμως θα τους σκοτώσει ο Αντίχριστος. Θα εκπληρωθεί έτσι ο λόγος του Θεού, που τονίζει, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που θα ζήσει, χωρίς ν’ αντικρύσει τον θάνατο. «Ουκ έστι άνθρωπος, ός ζήσεται και ουκ όψεται θάνατον» (Ψαλμ. ΠΗ΄ 49).

Την νίκη του αυτή την προσωρινή, την μικρή κι ασήμαντη θα την βλέπει ο Αντίχριστος στην ολιγοήμερη εξόντωση της επίγειας ζωής των δύο προφητών. Θα βλέπει την νίκη του στα λείψανά τους, στο «πτώμα αυτών», όπως γράφει η Αποκάλυψη. Ωμός, απάνθρωπος και αιμοβόρος ο Αντίχριστος θα θριαμβολογήσει για την νίκη του και θα δείξει το άσπονδο μίσος του εναντίον των δύο μαρτύρων, όχι μονάχα με το φόνο τους, αλλά με το να αφήσει τότε άταφα τα λείψανά τους, να μην επιτρέπει να ενταφιασθούν, να τα εκθέτει στην πλατεία της πόλεως της μεγάλης, όπου και ο Κύριός τους σταυρώθηκε∙ «όπου και ο Κύριος αυτών εσταυρώθη» (Αποκ. ΙΑ΄ 8).

Ερμηνεύοντας ποιάς πόλεως θα είναι η πλατεία, τονίζει ο Ανδρέας Καισαρείας: «εν αυτή τη Ιερουσαλήμ, δηλαδή τη παλαιά και κατεστραμμένη» (BG 106,313).

Η θηριώδης χαρά του Αντιχρίστου και των οπαδών του.

Την θηριωδία και το άσβεστο μίσος του Αντιχρίστου και των οπαδών του, οι οποίοι δεν επιτρέπουν να ταφούν τα λείψανα των μαρτύρων, περιγράφει ο Ιωάννης. Περιγράφει επίσης την άγρια δαιμονική χαρά των θεομάχων της γης, οι οποίοι νοιώθουν ευχαριστημένοι, διότι οι Μάρτυρες του Χριστού – όπως φαντάζονται – εξοντώθηκαν. Και ιδού η περιγραφή του θεόπτου συγγραφέως:

«Και βλέπουσιν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών το πτώμα αυτών ημέρας τρεις και ήμισυ, και τα πτώματα αυτών ουκ αφήσουσι τεθήνει εις μνήμα. Και οι κατοικούντες επί της γης χαίρουσι επ’ αυτής, και ευφρανθήσονται και δώρα πέμψουσιν αλλήλοις, ότι ούτοι οι δύο Προφήται εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης». (Αποκ. ΙΑ΄ 9-10).

Τα λείψανα των δύο μαρτύρων μισεί ο Αντίχριστος και οι θιασώτες του. Δεν επιτρέπουν την ταφή τους επί τρισήμισυ ημέρες. Και παράλληλα θα πανηγυρίζουν την νίκη. Θα χαίρουν και θα αγάλλονται για το κατόρθωμά τους. Θα ευφραίνονται και θα ανταλλάσουν τότε οι οπαδοί του Αντιχρίστου συγχαρητήρια δώρα. Παράδοξη και κακούργος χαρά! Μακάβριος πανηγυρισμός!

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 220-223)

 

http://makkavaios.blogspot.gr/2017/01/blog-post_14.html