ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΜΗΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

του θεολόγου κ. Λάμπρου Σκόντζου

Ἐτόνισεν ὁ θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος εἰς ἐκδήλωσιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καλαβρύτων τὴν Δευτέραν 10ην Δεκεμβρίου εἰς τὴν Σχολὴν Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας.

Συμφώνως πρὸς ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως:

«Ὁ ὁμιλητὴς ἀναφέρθηκε στὴν ἐγκαθίδρυση στὴν ἀνθρωπότητα τοῦ ἐφιαλτικοῦ παγκόσμιου ἀποκρυφιστικοῦ πλέγματος τῆς διαβόητης λεγομένης “Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου”, ἡ ὁποία εἰσήγαγε τὸν κόσμο στὴ χειρότερη πλάνη τῆς ἱστορίας του. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ ἡ ἐμφάνιση τὰ τελευταῖα χρόνια πολλῶν χιλιάδων αἱρέσεων καὶ κακοδοξιῶν, οἱ ὁποῖες καλύπτουν ὅλο τὸ φάσμα τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀπάτης. Πολλὲς ἀπὸ αὐτές χαρακτηρίζονται ὡς καταστροφικές, διότι ἐπιδροῦν καταστροφικὰ στὰ πρόσωπα καὶ τὴν κοινωνία. Ὅπως σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἔτσι καὶ στὴν Ἑλλάδα δραστηριοποιοῦνται ἑκατοντάδες ἢ καὶ χιλιάδες αἱρέσεις. Πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς χαρακτηρίζονται ὡς καταστροφικές, ἐπειδὴ στὴ δράση τους καταγράφονται ἐγκληματικὲς ἐνέργειες καὶ ἀναφέρονται μὲ τὴ διεθνῆ ὀνομασία σέκτες.

Τὰ «δολώματά» τους

Μὲ τὸ πρόσχημα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, προσηλυτίζουν ἀνύποπτους συνανθρώπους μας καὶ τοὺς καθιστοῦν ἄβουλα ὄργανά τους.Μὲ δολώματα ὅπως “αὐτογνωσία”, “σωτηρία τοῦ κόσμου” καὶ “λύτρωση ἀπὸ ἐπερχόμενα δεινά”, πείθουν τὰ θύματά τους νὰ ἐγκαταλείψουν γονεῖς, συζύγους καὶ παιδιά, νὰ διακόπτουν τὶς σπουδές τους, νὰ παραιτοῦνται ἀπὸ τὴν ἐργασία τους, νὰ παραχωροῦν περιουσιακὰ στοιχεῖα στὴν ὀργάνωση καὶ ἀκόμα νὰ ἐργάζονται σκληρὰ σὲ αὐτὴ χωρὶς κανένα μισθό.

Πρόκειται γιά: Θρησκευτικὲς ὁμάδες ὅπως οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, οἱ Μορμόνοι, οἱ Ἀντβεντιστὲς τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας, οἱ Πεντηκοστιανοί, καὶ ἄλλοι. Πολλὲς γκουρουϊστικὲς ὁμάδες ἀνήκουν στὶς θρησκευτικὲς σέκτες, ὅπως ἡ ὀργάνωση Χάρε Κρίσνα, μὲ ναούς, βωμοὺς καὶ βραχμάνους ἱερεῖς.

Στὶς θρησκευτικὲς σέκτες θὰ μπορούσαμε νὰ ἐντάξουμε καὶ τὴν νεοειδωλολατρία, ἡ ὁποία ἐμφανίστηκε τελευταῖα στὸ προσκήνιο καὶ εὐθύνεται γιὰ μία ἄνευ προηγουμένου φονταμενταλιστικὴ τακτικὴ καὶ πρακτική.

Θεραπευτικὲς ὁμάδες, ὅπως εἶναι ἡ ὁμοιοπαθητική, ἡ ρεφλεξολογία, τὸ ρέϊκι, ὁ βελονισμός, κ.ἄ. μὲ ἀμφίβολα ἢ καὶ καταστρεπτικὰ ἀποτελέσματα.

Λατρεῖες αὐτογνωσίας

Πολιτικὲς λατρεῖες, ὅπως ἡ λεγομένη “Νέα Τάξη Πραγμάτων”. Φυσιολατρικὲς – Οἰκολογικὲς λατρεῖες, ὅπως ἡ λεγομένη WICCA, ἡ παγκόσμια θρησκεία τῶν μάγων καὶ τῶν μαγισσῶν, δημιούργημα τῶν διαβόητων μάγων G. Gardner καὶ Miriam Starhawk, τῆς ὁποίας βασικὴ πίστη εἶναι, ὅτι στὸ πρόσωπο τῆς “Μεγάλης Θεᾶς” λατρεύεται ἡ φύση.

Μεσσιανικὲς – ἐσχατολογικὲς λατρεῖες. Τέτοιοι σήμερα εἶναι οἱ Μυοὺγκ Μοῦν, Κρισναμούρτι, Χάρε Κρίσνα, Σαὶ Μπάμπα, Μαϊτρέγια, David Berg, Ἰμὰμ Μαχντί, Ντέηβιντ Κορές, Ἀούν Βεόρ, Μοριά, Σόκο Ἀσαχάρα, Σρὶ Σιηνμόϊ κ.λπ. στοὺς ὁποίους ἀποδίδεται λατρεία ὡς σαρκωμένων θεῶν, ὅπως ἡ διαβόητη Nirmala Devi Namah, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὡς ἡ ἐνσάρκωση τοῦ “Ὑπερτάτου Ὄντος”! καὶ τέλος

Οἱ Πνευματιστικὲς– Σατανιστικὲς λατρεῖες

Ἡ τακτική, ποὺ ἀκολουθοῦν αὐτὲς οἱ σέκτες, ἔχει σκοπὸ τὴν ἀπόκρυψη τῶν πραγματικῶν τους σκοπῶν καὶ τὴν παραπλάνηση τοῦ ὑποψηφίου θύματός τους. Στὰ πλαίσια αὐτά:
— Αὐτοπροβάλλονται πολλὲς φορὲς ὡς φιλανθρωπικὲς ὀργανώσεις καὶ ἀσκοῦν παραπλανητικὰ κάποια κοινωφελῆ δραστηριότητα.
— Συχνὰ  προσεταιρίζονται ἀνθρώπους ἐπώνυμους (ἐπιστήμονες, γιατρούς, δικηγόρους κ.ἄ.) οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν τοὺς σκοποὺς καὶ τὰ κίνητρα τῶν ὁμάδων αὐτῶν.
— Ἐπιδιώκουν συνεργασία μὲ δημόσιους φορεῖς.
— Ὀργανώνουν ποικίλες ἐκδηλώσεις μὲ ἐλεύθερη συνήθως εἴσοδο, ὅπως σεμινάρια.
— Προσφέρουν δωρεὰν «ἀναλύσεις προσωπικότητας» μὲ ἐπιστημονικὸ δῆθεν κῦρος.
— Σφετερίζονται τίτλους, ποὺ ἀνήκουν σὲ ἐπιστημονικὰ ἱδρύματα.
— Ἰσχυρίζονται ψευδῶς ὅτι χορηγοῦν τίτλους σπουδῶν καὶ διπλώματα.
— Ἐπικαλοῦνται δῆθεν συνεργασία μὲ πανεπιστήμια καὶ διεθνεῖς ὀργανισμούς.
— Χρησιμοποιοῦν ἄλλες ὁμάδες, ποὺ δὲν φαίνονται σχετικές, ὅπως π.χ. σχολὲς πολεμικῶν τεχνῶν.
Παρερμηνεύουν τὴν Ἁγία Γραφή
— Παρερμηνεύουν χωρία τῆς Βίβλου καὶ δίνουν ἄλλο νόημα σὲ Χριστιανικοὺς ὅρους.
— Ὁ προσηλυτισμὸς γίνεται ὁπουδήποτε, στὸ δρόμο, στοὺς τόπους ἐργασίας, στὸ ταξί, στὸ σχολεῖο, στὸ φροντιστήριο, στὸ κομμωτήριο, στὴν παραλία, σὲ συναυλίες, στὰ τσάγια, σὲ κοινωνικὲς καὶ φιλανθρωπικὲς ἐκδηλώσεις κ.λπ.
— Ἀπευθύνονται κυρίως σὲ ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν προβλήματα, ὅπως ὑγείας, πένθους, ἀνεργίας καὶ βεβαίως ἐντοπίζουν ὅσους ρέπουν πρὸς τὸν μυστικισμό.
— Ὑπόσχονται εὔκολες καὶ σίγουρες λύσεις στὰ μεγάλα ἢ μικρὰ προβλήματα.
— Χρησιμοποιοῦν τὴ σύγχρονη τεχνολογία, ὅπως εἶναι ἡ τηλεόραση, τὸ ραδιόφωνο καὶ κυρίως τὸ διαδίκτυο γιὰ τὴ διάδοση τῶν δοξασιῶν τους καὶ τὴν προσέλκυση ὀπαδῶν.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ προσέχουμε:
— Ἀγνώστους, ποὺ εἶναι πολὺ καὶ ἄνευ λόγου, φιλικοὶ μαζί μας
— Ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἁπλουστευμένες λύσεις γιὰ δύσκολα προβλήματα
— Ὁποιονδήποτε προσφέρει δωρεὰν ἢ πολὺ φτηνὰ γεύματα καὶ διαλέξεις.
— Προσκλήσεις σὲ ἀπόμακρες τοποθεσίες γιὰ ἐργαστήρια κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Σαββατοκύριακου, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀόριστους στόχους.
— Ἀνθρώπους, ποὺ μᾶς πιέζουν νὰ κάνουμε κάτι, γιατί “καὶ ἄλλοι τὸ κάνουν” (π.χ. ἄσκηση γιόγκα).
— Μὴ Ξεχνᾶμε: Οἱ λατρεῖες ἐνδιαφέρονται γιά μᾶς, ὄχι γιατί μᾶς ἀγαποῦν ἢ θέλουν πραγματικὰ τὸ καλό μας, ἀλλὰ γιατί ἔχουν συμφέρον ἀπό μᾶς.
— Δὲν πρέπει νὰ ἐνδίδουμε στὴν περιέργειά μας.

Ὁδηγίες πρὸς τοὺς Γονεῖς

Καὶ τέλος ὁ ὁμιλητὴς προέτρεψε τοὺς γονεῖς  “Ἡ καλλίτερη θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψη. Γονεῖς σταθεῖτε κοντὰ στὰ παιδιά σας ἀπὸ τὴ βρεφικὴ κιόλας ἡλικία τους ὡς τὴν ἐφηβεία. Νὰ τοὺς μιλᾶτε συνεχῶς γιὰ τὸ Χριστό, ὥστε νὰ Τὸν ἀγαπήσουν καὶ νὰ Τὸν ἐμπιστεύονται στὴ ζωή τους. Νὰ τὰ ὁδηγεῖτε τακτικὰ στὴν Ἐκκλησία. Νὰ τὰ κοινωνεῖτε συχνά. Νὰ τὰ μάθετε νὰ προσεύχονται πρωῒ καὶ βράδυ. Νὰ τὰ πείσετε ὅτι μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία καὶ πὼς ἔξω ἀπὸ Αὐτὴ δὲν ὑπάρχει ἀλήθεια καὶ σωτηρία.

Νὰ τὰ πληροφορήσετε γιὰ τοὺς κινδύνους, ποὺ ἐλλοχεύουν στὶς νεοφανεῖς αἱρέσεις. Κάθε φορά, ποὺ δημοσιεύεται κάποια ἀξιόποινη πράξη τῶν αἱρετικῶν, νὰ τὴν κάνετε γνωστὴ στὰ παιδιά, γιὰ νὰ προβληματίζονται.

Νὰ ἀποβάλλετε ἀπὸ αὐτὰ τὴ λαθεμένη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὡς χωροφύλακα καὶ ἐκδικητικοῦ τιμωροῦ, νὰ τὰ πείσετε ὅτι ὁ Θεὸς εἶ ναι ἄμετρη ἀγάπη καὶ πὼς ὁ ἄνθρωπος αὐτοτιμωρεῖται καὶ αὐτοκαταστρέφεται μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό. Παρακολουθεῖστε διακριτικὰ τὶς ἐκπομπές, ποὺ παρακολουθοῦν στὴν τηλεόραση καὶ τὶς ἱστοσελίδες, ποὺ ἐπισκέπτονται στὸ διαδίκτυο.

Δεῖτε ἀκόμη τὰ βιβλία καὶ τὰ ἔντυπα, ποὺ διαβάζουν, ἂν ἔχουν ὕποπτη προέλευση. Νὰ κάνετε διάλογο μαζί τους μὲ πνεῦμα ἠρεμίας καὶ κατανοήσεως, συμμεριζόμενοι τὶς ἀνησυχίες τους καὶ τὰ εὔλογα ἐρωτήματά τους. Ἐὰν δὲν μπορεῖ τε νὰ ἀπαντήσετε νὰ τὰ παραπέμπετε στοὺς ἱερεῖς τῆς ἐνορίας σας καὶ στοὺς ἐπιλεγμένους κατηχητές”.

EK THΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ».
Ορθόδοξος Τύπος,21/12/2012

http://aktines.blogspot.gr/

 http://www.impantokratoros.gr/katastrofikes-synepeies-aireseon.el.aspx