Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΠΙΑ

ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥΣ ΟΧΛΟΣ

κ. Άννας Μπουρδάκου, αντιπροέδρου της Π.Ε.Γ. 

    Συνήθως ακούμε να γίνεται λόγος για την Σκοπιά των Μαρτύρων του Ιεχωβά.. Όμως αυτό δεν είναι αληθινό. Η Σκοπιά δεν ανήκει στους Μ.τ.Ι., αλλά στον πιστό και φρόνιμο δούλο. Ποιος είναι αυτός; Ιδού:

 Στο βιβλίο της εταιρίας «Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά Διαγγελείς της Βασιλείας του Θεού» έκδοση 1993, που κάνει αναφορά σε άρθρα της Σκοπιάς της 1ης και 15ης Ιουλίου του 1938, διαβάζουμε στην σελ. 219: Ωστόσο για να είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα, τονίστηκε πως, όταν η Σκοπιά αναφερόταν στην Εταιρία, δεν εννοούσε ένα απλό νομικό όργανο, αλλά το σώμα των Χρισμένων Χριστιανών οι οποίοι είχαν ιδρύσει εκείνο το νομικό όργανο και το χρησιμο­ποιούσαν. Συνεπώς η έκφραση αυτή σήμαινε τον πιστό και φρόνιμο δούλο με το Κυβερνών Σώμα του.

 Ακολουθεί η δήλωση των οπαδών: Εμείς η ομάδα του λαού του Θεού… Αναγνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση του Θεού είναι καθαρά θεοκρατία….και ότι Η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι ο ορατός εκπρόσωπος του Κυρίου στη γη…..

 Καταυτόν τον τρόπο Η ΕΤΑΙΡΙΑ  δηλα­δή, ο πιστός και φρόνιμος δούλος με το Κυβερ­νών Σώμα του είναι το κανάλι του Θεού, ο εκπρόσωπός του στη γη, ο αγωγός του μέ­σω του οποίου ρέουν στη γη τα πάντα. Κρατά καλά όλες τις αρμοδιότητες και μάλιστα θεοκρα­τικά. Επιβάλλει τις απόψεις του σαν αληθινές, ανεξάρτητα αν άλλες είναι αυτές τώρα, διαφο­ρετικές ήσαν χθες, και καινούριες θα προκύψουν αύριο. Αυτό δεν απασχολεί καθόλου την Εταιρία, διότι μεθοδεύει συστηματικά την σκέψη των οπαδών της να δέχονται αβασάνιστα ο,τιδήποτε προέρχεται από αυτήν, τον αγωγό του Θεού, βάσει του γνωστού: Ανταρσία εναντίον του δούλου είναι ανταρσία εναντίον του Ιεχωβά. Μ’ αυτόν τον τρόπο εκδηλώνεται η καταπίεση της Σκοπιάς πάνω στα θύματά της και αρχίζει η εξάρτησή τους, η πλήρης υποταγή στην απολυτότητα του δούλου, στο κυριαρχικό του δι­καίωμα πάνω σε ανθρώπινες ψυχές! Έτσι, η Σκοπιά είναι του δούλου και όχι των Μαρ­τύρων του Ιεχωβά. Αυτοί, είναι δικοί της, είναι τα πρόβατα που της ανήκουν, είναι ένα από τα υπάρχοντά της, αυτοί που η σωτηρία τους από την μεγάλη σφαγή του Αρμαγεδδώνος εξαρτάται από την προσφορά τους τώρα, πνευματι­κά και κατά γράμμα, στους πνευματικούς αδελ­φούς του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, αποδοχή των ενταλμάτων του δούλου και έργο. Έργο: ώρες γραμμένες στα προσωπικά δελτία, πόσα βι­βλία, (βιβλιάρια και διάφορα έντυπα, διαθέτει ο καθένας και έλεγχος κατά διαστήματα από τους υπευθύνους.

 Τι προκύπτει; Το κυβερνών σώμα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος πάνω σε ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να διαγράψουν κάθε τι που δεν προέρχεται από την εταιρία. Δεν πρέπει να ασχολούνται με τα κοινωνικά ζητήματα διότι αυτά, υποτίθεται, ανήκουν στο σατανικό σύστη­μα πραγμάτων, που θα καταστραφεί στην φοβε­ρή ημέρα της μεγάλης μάχης. Δεν συμμετέχουν σε πατριωτικές εκδηλώσεις, διότι δεν υπάρχει πατρίδα γι αυτούς (αυτά έχουν υποτίθεται κα­ταργηθεί, αφού ο καιρός τους τελείωσε το 1914, οπότε άρχισε να βασιλεύει ο Ιησούς, αφού τότε γεννήθηκε η βασιλεία), αυτοί δε, είναι πρεσβευταί της κυβερνήσεως  βασιλείας του Θεού στον τόπο που γεννήθηκαν και κατοικούν. Εν ολίγοις, είναι εκπρόσωποι του κυβερνώντος σώματος της εταιρίας Σκοπιά. Τι υπολείπεται, μήπως η οικογένεια; Μα αυτή, εάν δεν είναι ήδη Μ.τ.Ι., δεν υπολογίζεται καθόλου, διότι είναι οπαδοί της ψεύτικης θρησκείας, της πόρνης της Βαβυλώνος, εναντίον της οποίας πρέπει να υπάρχει μίσος συνεχές: Το θεοσεβές μίσος, να μι­σούν ο,τι μισεί ο Ιεχωβά Θεός.

 Πρέπει βέβαια να ξεκαθαριστεί για ποιόν Θε­ό μιλάει η Σκοπιά και πως τον παρουσιάζει. Ακόμη ποιόν Χριστό κηρύττει, και όταν αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, πως το πιστεύει. Φυσικά πάντοτε μέσα από τον γραπτό της λόγο.

 Η εταιρία αρνείται τον Τριαδικό Θεό τον οποίο και χαρακτηρίζει Βαβυλωνιακής και ειδωλολατρικής προελεύσεως.

Διαβάζουμε στα έντυπά της ότι πιστεύει στον ένα Θεόν τον Πατέρα. Αυτός είναι ο μόνος αλη­θινός Θεός, του οποίου το προσωπικό όνομα είναι Ιεχωβά. Είναι, λένε, ο Δημιουργός όλων των πλασμάτων, ο Βασιλεύς που έχει το θρόνο του στον ουρανό, επάνω στον οποίο κάθεται και δεν μετακινείται, διότι, για ο,τι θέλει να γίνει, στέλνει το Άγιο Πνεύμα Του και το διεκπεραιώ­νει. Έτσι, δεν είναι πανταχού παρών. Είναι αιώνιος και ο μόνος κυρίαρχος του σύμπαντος, όμως σύμφωνα με όσα διδάσκονται από την Εταιρία οι Μ.τ.Ι., επειδή τον Θεό τον προκά­λεσε ο Σατανάς στον κήπο της Εδέμ, και αμφισβήτησε την κυριαρχία του βρέθηκε εκτεθειμένος (ο Θεός!) και αναγκάσθηκε να προβεί σε παραχωρήσεις. Πρόκειται για το επίμαχο ζήτη­μα. Παραχώρησε λοιπόν ο Θεός προθεσμία 6000 ετών στον διάβολο για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Ο Θεός θέτει πλέον σαν σκο­πό του, να αγιάσει το όνομά του και να εξαλείψει την μομφή που έχει συσσωρευθεί επάνω σ’αυτό. Επίσης να δικαιώσει την διακυβέρνησή του. Χρειάζεται όμως χρόνο, και ενώ ο Σατανάς έχει ετοιμάσει το σπέρμα του, ο Θεός προσπα­θεί να βρει σύζυγο, από την οποία θα αποκτή­σει το δικό του σπέρμα, μέσω του οποίου θα πο­λεμήσει τον διάβολο! Εδώ, ο διάβολος προπο­ρεύεται του Θεού. Τελικά, ο Ιεχωβά ετοιμάζει την όμοια με σύζυγο οργάνωση (!!!), η οποία αποτελείται από τα όσια ουράνια πλάσματα. Και το 1914, γεννάται εξ αυτής το Άρρεν παιδίον που είναι η Κυβέρνηση της Βασιλείας και που έχει ως προορισμό της την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων της προηγουμένης κυβερνήσεως του Θεού, με Βασιλέα τον Ιησού Χριστό και 144.000 συμβασιλείς και ιερείς. Ακόμη, ο Θεός, λέει η Σκοπιά, έχει σώμα πνευματικό, συγκεκρι­μένου όμως σχήματος έχει δε και εγκέφαλο….

Παιδιά του Θεού είναι κατά την διδασκαλία της Εταιρίας Σκοπιά, μόνον οι 144.000 κεχρισμένοι, τα υπόλοιπα πλάσματά του δεν είναι παιδιά Του, ίσως κάποτε και με προϋποθέσεις, να γίνουν εγγόνια του, διότι θα τα υιοθετήσει ο Ιησούς κατά το τέλος της χιλιετούς Βασιλείας και αφού υποστούν μια επί πλέον κρίση.

 Ποιος όμως είναι για την Σκοπιά ο Χριστός;

  Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, λένε, ο Θε­ός έστειλε τον Υιό του στη γη. Έτσι αρχίζει να παρουσιάζει τον Ιησού στους Μ.τ.Ι. η οργάνωση. Αυτόν τον Ιησού άλλοτε καλούνται να τον λατρέψουν οι Μ.τ.Ι. και άλλοτε όχι. Τώ­ρα η οργάνωση τους λέει όχι (εδώ υπάρχει η γνωστή δογματική αστάθεια της Σκοπιάς), διό­τι ο Ιησούς Χριστός κατά την διδασκαλία της Σκοπιάς, δεν είναι ο Θεός, είναι κατώτερος του Πατέρα, ένας μικρότερος θεός, είναι θείος, το πρώτο δημιούργημα του Ιεχωβά. Είναι εκείνος που τον γέννησε ο Ιεχωβά με το Άγιο Πνεύμα του στον Ιορδάνη ποταμό. Εκεί προσδιορίστη­κε ως εκείνος που είχε σταλεί από την πνευμα­τική οργάνωση, (δηλαδή τη σύζυγο του Ιεχωβά) που βρίσκεται στον ουρανό.

Η έλευσή του δεν έχει σκοπό την σωτηρία του ανθρώπου, αυτό είναι δευτερεύον. Κατά την Εταιρία σαν πρώτο μέλημά του, ο Ιησούς έχει να αγιάσει το όνομα του Ιεχωβά και να δικαιώ­σει την διακυβέρνησή του  στην κυριαρχία του. Επειδή δε στην πορεία, έδειξε πιστότητα στον Πατέρα του και κράτησε ακεραιότητα, κέρδισε την αθανασία.

Στο βιβλίο της «Μπορείτε να ζείτε για πάντα στον παράδεισο στη γη», η Σκοπιά παρουσιάζει μια εικόνα με μια ζυγαριά. Στον ένα δίσκο είναι ο Ιησούς Χριστός και στον άλλο ο Αδάμ και έχει για λεζάντα: ο Ιησούς, το ισοδύναμο του Αδάμ. Κατά ποία έννοια είναι ισοδύναμο; Ο Αδάμ λέει η Γραφή είναι δημιούργημα, ο Υιός δημιουργός. Ο Αδάμ είναι εκ της γης και όταν πέθανε στη γη πάλι επέστρεψε. Ο Ιησούς σαν Λόγος γεννάται προαιωνίως από τον Πατέρα. Σαν άνθρωπος γεννάται στη γη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Πεθαίνει στον σταυρό, ανίσταται εκ των νεκρών και εν δόξη ανέρχεται στον ουρανό. Που λοιπόν το ισοδύναμο του Αδάμ; Ακόμη στο ίδιο βιβλίο στην σελ. 119, υπάρχουν δύο εικόνες, η μία εικονίζει τον Ιησού ως βρέφος στην αγκαλιά της Παρθένου και η άλλη έχει έναν βασιλιά με ένα υψωμένο σπαθί επάνω σε ένα άλογο και ρωτά: πως βλέπετε τον Ιησού, σαν νικηφόρο βασιλιά ή σαν αβοήθητο μωρό; Φυσικά το κείμενο αναλύει την θριαμβευτική του νίκη όταν θα συντρίψει όλους και όλα εκτός Σκοπιάς.

 Ακόμη ο Ιησούς Χριστός της εταιρίας δεν διστάζει να δεχθεί την αποστολή για υπηρεσία στην εξυψωμένη οργάνωση του Ιεχωβά. Ώστε είναι και υπηρέτης της εξυψωμένης οργανώσεως ο Ιησούς; Αυτόν τον Ιησού, τον υπηρέτη της Σκοπιάς, καλούνται οι Μ.τ.Ι. να πιστεύσουν, και παραταύτα, ονομάζονται από την Σκοπιά Χριστιανοί Μ.τ.Ι..

 Κατά ποίαν έννοια όμως είναι Χριστιανοί, αφού δεν είναι μέλη του σώματος του Χριστού; Ακόμη, είναι σωστό, βάση των διδαχών της Σκοπιάς για το πρόσωπο του Ιησού, να φέρουν το όνομα ενός κτίσματος; Ο Χριστός της Σκοπιάς είναι ο Ιησούς της Γραφής; Κάθε άλλο. Όσο για το Άγιο Πνεύμα, κατά την εταιρία, δεν υπάρχει σαν πρόσωπο. Δεν είναι Θεός, είναι η Απρόσω­πος ενεργός δύναμη του Θεού! Είναι σαν τον ηλεκτρισμό ενός εργοστασίου ηλεκτρικής ενεργείας, που ένώ βρίσκεται σε κάποια πόλη έξαποστέλει τον ήλεκτρισμό σε όλη τη χώρα. Είναι σαν την αύρα, σαν τον άνεμο, σαν την θύελλα κ.λ.π. Ενώ για μας τους Χριστιανούς, το Άγιο Πνεύμα, είναι προσωπική και ενσυνείδητη υπόσταση, Θεός τέλειος που ικετεύει υπέρ ημών στον Θεό  Πατέρα με στεναγμούς αλαλήτους (Ρωμ. Η 26). Η δε βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύ­ματος για την οποία ο Ιησούς τονίζει ότι δεν συγχωρείται (Ματθ. ΙΒ 3032), η Σκοπιά λέει, ότι είναι η μη υπακοή στους αδελφούς του Χρι­στού, στους 144.000, εκ μέρους των οπαδών της. Έτσι έχουν τα πράγματα, δογματικά για την Σκοπιά και αυτά επιβάλλει στον πολύ όχλο. Τι να κάνουν οι δύστυχοι, τι τους μένει, και από που να κρατηθούν;

 Ώρες ολόκληρες μελέτης για να μάθουν για ένα Θεό Πατέρα, απόμακρο, ακίνητο, με τα δι­κά του προβλήματα που τον απασχολούν, με ένα Σατανά στη μέση έως το 1914 που εκδιώχθηκε από τον ουρανό και ήρθε στη γη. Εκτεθειμένος και προσβεβλημένος ο Θεός (στις διάνοιες των

αγγέλων… ) περιμένει από τους οπαδούς του αγωγού του, να τρέχουν για να τον δικαιώ­σουν, αυτόν που σε τελευταία ανάλυση δεν είναι Πατέρας τους.

Έναν Ιησού, ο οποίος δεν είναι Θεός, είναι όμως εκτελεστής, που τον φοβούνται, γιατί θα τους κρίνει ανάλογα με την στάση που κρατούν προς τους αδελφούς του (Σκοπιά 1512000), επομένως δεν είναι σωτήρας τους, αφού η σωτη­ρία τους εξαρτάται από τον πιστό και φρόνιμο δούλο.

Και το Άγιο Πνεύμα το απρόσωπο τους λέ­γει ότι είναι εκείνο που τους κινεί στο να κη­ρύττουν.

 Άραγε οι Μ.τ.Ι. γνωρίζουν τουλάχιστον τι είναι οι ίδιοι; Εάν ερωτηθούν, απαντούν με άνε­ση: είμαστε όμως Χριστιανοί Μ.τ.Ι. βρισκόμαστε στην αλήθεια. Αυτό για τον κόσμο. Το βέ­βαιο όμως είναι ότι γνωρίζουν τι δεν είναι. Έχει φροντίσει γι’αυτό η Σκοπιά και μάλιστα πο­λύ καλά. Δεν είναι σώμα Χριστού, δεν είναι μέ­λη της εκκλησίας του, ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί τους τοποθετεί η Σκοπιά και αυτοί το αποδέχονται.

Αυτό όμως είναι τραγικό, είναι μια οδυνηρή πραγματικότητα, και δεν είναι δυνατόν να το αγνοήσουμε. Ακούγεται πολλές φορές από τις οικογένειες των οπαδών της Σκοπιάς: δεν ανα­γνωρίζω τον ή την σύζυγό μου, το παιδί μου είναι κάποιο άλλο άτομο. Και βέβαια είναι δια­φορετικό, είναι το δημιούργημα της Σκοπιάς. Δεν παύει όμως να είναι ένα πλάσμα του Θεού, που για κάποιο λόγο ξέφυγε από την πορεία του για να ενταχθεί στο κοπάδι του πιστού και φρόνιμου δούλου του οποίου είναι ιδιοκτησία. Είναι οι μάρτυρες της Σκοπιάς και όχι του Ιεχωβά. Έχουν τα χαρακτηριστικά του ανθρώ­που της πτώσεως, όπως όλοι μας, δίχως όμως την δυνατότητα της εν Χριστώ καινής κτίσεως. Αυτό δεν τους επιτρέπεται, είναι όντα δευτέρας κατηγορίας. Δεν είναι τέκνα Θεού, είναι ο πολύς όχλος που αν θα είναι για ζωή ή για θάνατο αυτό εξαρτάται από τον δούλο, δηλ. την Εταιρία.

 

Από το περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ   19 (2000)

 

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ      www.egolpion.com

25  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

 


 Ιωσήφ Ρόδερφορδ

Δεύτερος πρόεδρος της εταιρίας «Σκοπιά» και διάδοχος του Καρόλου Τ. Ρώσσελ εκλέχτηκε ο Ι. Ρόδερφορδ. Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε στην ετήσια συνέλευση της 6-1-1917…

 http://www.egolpion.com/skopia_polusoxlos.el.aspx