Οι πειρασμοί μας συμβαίνουν, για να προσέχουμε και να αποκτούμε πείρα και να γίνουμε σοφοί κατά Θεό. Μας παιδεύει ο Θεός, δια να γίνουμε άξιοι να κοινωνήσουμε της αγιότητος Αυτού.
-Όποιος ελπίζει και παρακαλεί τον Θεό, δεν θα παραβλέψει ο Θεός την δέησή του, όταν υπάρχει ταπεινή προσευχή.

-Υπομονή σε κάθε πειρασμό και μακροθυμία, με σύνεση και καλό χειρισμό για το ξεπέρασμα του πειρασμού. Εσύ σκόρπιζε αγάπη, συμπαράσταση, ανεξικακία και ο Θεός θα ρυθμίση τα πάντα κατά το ψυχικό μας συμφέρον.
Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου
 
 
Ορθόδοξα, Πνευματικά & Ωφέλιμα