ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ
Συνοπτική παρουσίασις

Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Οι Μορμόνοι είναι μια παραχριστιανική κίνηση που ιδρύθηκε στις Η.Π.Α. τον 19ον αιώνα από τον Joseph Smith (1805-1844). Η εν λόγω παραχριστιανική κίνηση είναι γνωστή διεθνώς και με την επίσημη ονομασία τους ως «Εκκλησία του Ι. Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών». Πιο γνωστή όμως είναι με το όνομα Μορμόνοι, που το λαμβάνουν από το ιερό τους βιβλίο γνωστό ως «Βιβλίο του Μόρμον», το οποίο έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 100 γλώσσες στον κόσμο, όπως φυσικά και στην ελληνική1.Σε παλαιότερο άρθρο μας για μία άλλη πλάνη αυτής της αίρεσης είχαμε αναφέρει ότι αξιολογώντας από ορθόδοξο πρίσμα τα πιστεύω της εν λόγω κίνησης, χωρίς δυσκολία, θα διαπιστώσουμε ότι οι αντιλήψεις των Μορμόνων αποτελούν ένα μεταλλείο πλανών. Πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται και από την περί Θεού διδασκαλία της αίρεσης.

Κατά την μορμονική διδασκαλία υπάρχουν πολλοί θεοί2.

Ο Θεός Πατέρας, που ονομάζεται Ελωχίμ, θεωρείται πατέρας όλων των θεών, ήταν κάποτε άνθρωπος όπως εμείς, προοδευτικά εξυψώθηκε και έγινε Θεός. Ως Θεός έχει επίσης σάρκα και οστά, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται σε επίσημο ιερό κείμενό τους: «Ο Πατέρας έχει σώμα από σάρκα και οστά, τόσο ψηλαφητό όπως και του ανθρώπου»3.

Επίσης, μεταξύ των θεών συναριθμούνται και άνθρωποι, που πέθαναν, αναστήθηκαν, υπερυψώθηκαν σε ύψιστο βαθμό δόξας. Είναι πια αιώνιοι και αποκτούν απογόνους στον πνευματικό κόσμο, δηλαδή, γεννούν πνεύματα, που κάποια στιγμή θα γίνουν άνθρωποι4.

Οι μορμονικές αυτές απόψεις είναι απολύτως αντίθετες με την περί Θεού χριστιανική διδασκαλία. Απηχούν χονδροειδείς περί θεού αντιλήψεις, που συναντά κάποιος σε αρχαίες ειδωλολατρικές θρησκείες.

Είναι αυτονόητο ότι με τόσο παχυλές και άκρως αντιχριστιανικές περί Θεού αντιλήψεις δεν ήταν δυνατόν να διαφυλαχθεί ακέραιη από τους Μορμόνους η χριστιανική διδασκαλία για το μυστήριο της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Για τους Μορμόνους ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι τρεις διακριτές υποστάσεις, ο ένας άμα και Τριαδικός Θεός, αλλά τρεις ξεχωριστοί θεοί5, μεταξύ, βεβαίως των άλλων θεών. Ο Υιός και το Άγ. Πνεύμα είναι μάλιστα κατά τους Μορμόνους απόγονοι του Θεού Πατέρα και της ουράνιας συζύγου του6.

Ο Υιός, που ονομάζεται Ιεχωβά, δεν είναι φύσει Θεός, αλλά ον που εξελίχθηκε σε Θεό, αφού πρώτα δημιουργήθηκε αρχικά ως πνεύμα και μετά κατέστη παιδί του Θεού Πατέρα και μιας ουράνιας μητέρας7. Μάλιστα κατά την προΰπαρξή του ο Υιός και ο Σατανάς είναι αδέλφια8. Το Άγ. Πνεύμα, σε αντίθεση με τον Θεό Πατέρα, που έχει σάρκα και οστά, αυτό δεν έχει και θεωρείται «άτομο Πνεύματος»9.

Βλέπουμε ότι ενώ η χριστιανική ορολογία διατηρείται10, η μορμονική κατανόηση του μυστηρίου του Τριαδικού Θεού είναι όχι μόνο κακόδοξη, αλλά και ριζικώς αντίθετη από την χριστιανική. Και με αυτές τις θέσεις των Μορμόνων, όπως και με άλλες πολλές ριζικά αντίθετες στο χριστιανισμό σ’ άλλα θέματα πίστεως, τίθεται το ερώτημα, εάν και σε πιο βαθμό οι Μορμόνοι έχουν σχέση όντως με τον Χριστιανισμό. Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ήδη ότι οι Μορμόνοι ουσιαστικά αποτελούν μία νέα θρησκεία με συγκρητιστικά στοιχεία11.

Υποσημειώσεις:

1.    Βλ. M. Utsch, Mormonen, στο Quellentexte zur neuen Religiosität, EZW – Texte 215,  σ. 31.
2.    Βλ. Διδαχή και Διαθήκες, 121:32. Το Πολύτιμο Μαργαριτάρι, Αβραάμ, κεφ. 4.
3.    Βλ. Διδαχή και Διαθήκες, 130:22.
4.    Βλ. Διδαχή και Διαθήκες, 132:19-20, 37.
5.    Βλ. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 19792, σσ. 576-577.
6.    Βλ. Encyclopedia of Mormonism, τομ. 2, σ. 649.
7.    Βλ. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 19792, σσ. 546-547, 742.
8.    Βλ. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 19792, σ. 192. Πρβλ. Panorama der neuen Religio-sität, 2001,  σ. 581.
9.    Βλ. Διδαχή & Διαθήκες, 130:22.
10.    Βλ. π.χ. Άρθρο 1, των Άρθρων της Πίστης του Ι. Σμιθ.
11.    Βλ. αναλυτικά W. Thiede, Die “Heiligen der Letzte Tage” Christen jenseits der Christenheit, EZW Texte 161/2001, σσ. 2-5.


Ορθόδοξος Τύπος, Αριθμός Φύλλου 1959, 18 Ιανουαρίου 2013

http://www.impantokratoros.gr/C0B5062C.el.aspx