ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ

ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ οδηγοί πρέπει νά διακρίνοντα ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ πού έχουν υπ’ ευθύνη, τους, όπως ένας ποιμένας διακρίνεται από το ποίμνιό του». Αυτό επισημαίνει ο άγιος Ισίδωρος ό Πηλουσιώτης στην ερμηνεία του της Α’ προς Τιμόθεον Επιστολής.

Ό βίος ενός ιερέως αποτελεί πάντα παράδειγμα, προς μίμηση η, προς αποφυγή, καλό η, κακό. Με τον υποδειγματικό βίο του επιβεβαιώνει το Ευαγγέλιο, ενώ με τον μεμπτό βίο του το αρνείται.

Ουδείς άλλος σ’ αυτόν τον κόσμο είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την αλήθεια του Ευαγγελίου – η να την αρνηθεί – όσο ένας ιερέας την επιβεβαιώνει η, την αρνείται με τον βίο και την πολιτεία του. Ενας καλός ιερέας ξεχωρίζει από έναν κακό ιερέα με βάση τά έργα το όπως ένας ποιμένας ξεχωρίζει από έναν λύκο! Γι’ αυτό, ή, μερίδα των καλών ιερέων θά είναι με τούς υιούς τού Θεού, ενώ ή μερίδα τών κακών ιερέων θά είναι μέ τά άγρια θηρία τού σκότους.

Οι καλοί ποιμένες της Εκκλησίας, άκόμη και στα τελευταία λεπτά της ζωής τους, μερίμνησαν για τά ποίμνιά τους πού άφηναν πίσω τους.

Έτσι προσευχόταν στον Θεό ό όσιος Ιωσήφ ό Ύμνογράφος στο νεκροκράββατό του: «Τήρησε το ποίμνιό Σου, Υιέ τού Θεού, το όποιο έφύτευσε ή δεξιά Σου και προστετευσέ το εις αιώνας αιώνων. Πρέσβευε υπέρ τών άγαπητών τέκνων της Εκκλησίας Σου. Χάρισε στη νύμφη Σου (την Αγία Εκκλησία) ειρήνη αιώνια και γαλήνη άκλυδώνιστη».

Ό άγιος ίερομάρτυς Άντίπας (11 Απριλίου), ενώ φλεγόταν μέσα σε πυρακτωμένο χάλκινο ομοίωμα βοδιού, προσευχόταν στον Θεό λέγοντας: «Όχι μόνον εμένα, Κύριε, αλλά κι εκείνους πού θά έρθουν μετά από εμένα, κάνε μας μετόχους τού Ελέους Σου».

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/04/blog-post_34.html?m=1