«Οἱ πολλές εὐκολίες τῆς σύγχρονης ζωῆς ἔκαναν δύσκολη τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου».

Γέρων Παΐσιος

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.