E .Οἱ προφητεῖες γιά τόν Χριστό (109-113)

  Ένα ἀτράνταχτο ἐπιχείρημα ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι ἀληθινή καί ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὄχι μόνο ὁ Μεσσίας ἀλλά ὁ ἀληθινός Θεός, εἶναι οἱ προφητεῖες γιά τόν Χριστό πού ἔχουν γραφτεῖ ἑκατοντάδες χρόνια πρίν ἀπό τήν ἔλευσή Του*.
Ἔχουμε γύρω στίς 330 προφητεῖες γιά τόν Χριστό συγκεκριμένες, πού περιγράφουν λεπτομέρειες γιά τή ζωή του, καί 2.000 γενικότερες.
Ὁ Ἀμερικανός ἐπιστήμονας Piter Stoner ἔχει γράψει ἕνα βιβλίο μέ τίτλο «Μιλᾶ ἡ ἐπιστήμη»**. Στό βιβλίο αὐτό ἀναφέρεται στή μαθηματική θεωρία τῶν πιθανοτήτων καί λέει: Ἄν θελήσουμε νά ἐφαρμόσουμε τίς μεθόδους τῆς θεωρίας τῶν πιθανοτήτων σέ 8 μόνο προφητεῖες, ἔχουμε τό ἑξῆς ἀποτέλεσμα: ἡ πιθανότητα νά ὑπάρξει ἕνας ἄνθρωπος στόν ὁποῖο νά πραγματοποιηθοῦν 8 προφητεῖες εἶναι μία στίς δέκα στήν 17η δύναμη (1/1017). Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ πιθανότητα αὐτή εἶναι 1/100.000.000.000.000.000 δηλ. μία στίς ἑκατό τετράκις ἑκατομμύρια!
Ἄς ἀναφέρουμε ὅμως μερικές προφητεῖς γιά τόν Μεσσία:
– Θά εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός πού θά γίνει ἄνθρωπος (Ἡσ. θ΄ 6).
-Θά κατάγεται ἀπό τόν Ἀβραάμ (Γεν. κβ΄ 18).
-Θά κατάγεται ἀπό τόν Ἰσαάκ (Γεν. κα΄ 12).
-Θά κατάγεται ἀπό τόν Ἰακώβ (Ἡσ.μδ΄2)
-Θά κατάγεται ἀπό τόν Ἰούδα (Γεν. μθ΄ 8-10, Μιχ. ε΄ 1).
-Θά κατάγεται ἀπό τόν Ἰεσσαί (Ἡσ. ια΄1).
-Θά κατάγεται ἀπό τόν Δαβίδ (Ψαλμ. ρλα΄ 11, 17 Ἱερ. κγ΄ 5).
-Θά ἔλθει ὅταν θά ὑπάρχει ἀκόμη ὁ δεύτερος Ναός (Ἀγγ. β ΄9).
-Θά ἔλθει ὅταν θά βασιλεύουν οἱ Ρωμαῖοι (Δαν. β΄ 1-49).
-Θά ἔλθει ὅταν θά βασιλεύει στό Ἰσραήλ ἀλλογενής (Γεν. μθ΄ 8-10).
-Θά γεννηθεῖ στή Βηθλεέμ (Μιχ. ε΄1).
-Θά γεννηθεῖ ἀπό Παρθένο (Ἡσ. ζ΄14).
-Ἡ μητέρα Του θά Τόν γεννήσει χωρίς ὠδίνες (Ἡσ. ξς΄ 7).
-Θά ἀνατείλει ἄστρο ἀπό τόν Ἰακώβ (Ἀριθ. κδ΄ 17-18).
-Θά Τόν προσκυνήσουν οἱ Μάγοι (Ψαλμ. οα΄10-11, Ἡσ. ξ΄ 6).
-Θά σκοτωθοῦν τά βρέφη (Ἱερ. λη΄ 15-17).
-[Θά ταραχθεῖ ὁ Ἡρώδης καί ὅλοι οἱ δικοί του (Ἱερ. δ΄9, Ψαλμ. ξε΄ 3, ρια΄ 10, γ΄ 6-7).
-Θά πάει στήν Αἴγυπτο (Ὡσ. ια΄ 1, Ἀριθ. κδ΄ 8).
-Θά προηγηθεῖ κάποιος προφήτης πρίν ἀπό Αὐτόν καί θά τόν παρουσιάσει (Μαλ. γ΄ 1-3).
-Θά βαπτισθεῖ καί θά ἁγιάσει τά νερά (Ἱεζ. Κζ΄2-3, 44).
-Θά πειρασθεῖ ἀπό τόν διάβολο (Ζαχ. γ΄1-2)
-Θά εἶναι νομοθέτης (Δευτ. ιη΄ 15-18).
-Θά περπατήσει πάνω στή θάλασσα (Ἰώβ θ΄ 8).
-Θά ξεράνει τήν συκιά (Ἀμβ. Γ΄17, Ἰεζ. ιζ΄24).
-Θά θεραπεύσει τυφλούς, κουφούς, παράλυτους (Ἡσ. λε΄ 4-6).
-Θά ἀναστήσει νεκρούς (Ἡσ. κε΄ 8).
-Θά ἀποδοκιμασθεῖ ἀπ’ τούς Ἰουδαίους (Ψαλμ. ριζ΄ 22).
-Θά μπεῖ στήν Ἱερουσαλήμ καθισμένος πάνω σ’ ἕνα γαϊδουράκι (Γεν. μθ΄ 11, Ζαχ. θ΄ 9).
-Θά Τόν ἐπευφημοῦν μικρά παιδιά (Ψαλμ. η΄3).
-Θά ἐλέγξει τούς ἀνόμους (Ἱερ. ζ΄ 11).
-Θά προδοθεῖ ἀπό ἕνα φίλο Του γιά τριάντα ἀσημένια νομίσματα (Ζαχ. ια΄ 11-13).
-Θά Τόν ἐγκαταλείψουν οἱ ἀπόστολοι (Ψαλμ. ξη΄ 21).
-Θά Τόν δέσουν οἱ ἐχθροί Του (Ἡσ. γ΄ 9-10).
-Θά συγκληθεῖ τό Ἰουδαϊκό Συνέδριο ἐναντίον Του (Ψαλμ. γ΄2-3, Ἱερ. ιη΄ 22-23).
-Θά ψευδομαρτυρήσουν ἐναντίον Του (Ψαλμ. νη΄ 2-3).
-Θά Τόν στεφανώσουν μέ ἀγκάθια (Ἆσμ. γ΄ 11).
-Θά ὑποστεῖ μαρτύριο σηκώνοντας τίς δικές μας ἁμαρτίες (Ἡσ. νγ΄ 4-5).
-Θά δεχθεῖ φρικτά παθήματα καί χλευασμούς (Ψαλμ. κα΄ 2).
-Θά δεχθεῖ μαστιγώσεις στήν πλάτη Του, ραπίσματα στά σαγόνια Του καί ἐμπτυσμούς στό πρόσωπό Του (Ἡσ. ν΄ 6).
-Θά μοιράσουν τά ἱμάτιά Του ρίχνοντας κλῆρο (Ψαλμ. κα΄ 19).
-Θά Τοῦ φορέσουν κόκκινο ἱμάτιο (Ἡσ. ξγ΄ 1-2).
-Θά κρεμασθεῖν πάνω στό σταυρό (Δευτ. κη΄ 66).
-Θά σταυρωθεῖ μαζί μέ ληστές (Ἡσ. νγ΄12).
-Θά σταυρωθεῖ, θά τρυπηθεῖ, θά θυσιαστεῖ (Ἱερ. ια΄19, Ἡσ. νγ΄7, Σ. Σολ. β΄ 20, Ψαλμ. κα΄17).
-Θά ὑποφέρει ἀπό δίψα στό σταυρό (Ψαλμ. κα΄16).
-Θά Τοῦ δώσουν ξίδι καί χολή ὅταν θά εἶναι στό σταυρό (Ψαλμ. ξη΄ 22).
-Θά χαθεῖ τότε ὁ ἥλιος (Ζαχ. ιδ΄ 6-7, Ἰωήλ β΄ 10, Ἀμώς η΄ 9-10).
-Θά Τοῦ τρυπήσουν τήν πλευρά (Ζαχ. ιβ΄ 10).
-Δέν θά σπάσει οὔτε ἕνα ἀπό τά κόκκαλά Του πάνω στό σταυρό (Ἐξ. ιβ΄ 10, 46).
-Θά θυσιαστεῖ 69,5 ἑβδομάδες ἐτῶν (486,5 χρόνια) μετά τό διάταγμα γιά τήν ἀνοικοδόμηση τῆς Ἱερουσαλήμ, πού ἐκδόθηκε ἀπό τόν Ἀρταξέρξη τό 455 π.Χ. Δηλαδή τό 33 μ.Χ. (Δαν. θ΄24 27).
-Θά Τόν ἀλείψουν μέ ἀρωματικό νάρδο (Ἆσμ. α΄ 12).
-Θά Τόν βάλουν στόν τάφο (Ἡσ. να΄1).
-Θά κλείσουν τόν τάφο μέ πέτρα (Θρην. γ΄53).
-Θά σφραγίσουν τόν τάφο (Δαν. ς΄17).
-Μετά τό Πάθος καί τό θάνατό Του θά βγεῖ ἀπό τόν τάφο Του ἔνδοξος (Ψαλμ. ιε΄ 10).
-Θά ἀναστηθεῖ τήν τρίτη μέρα (Ὠσ. ς΄ 1-2)
-Θά ἀναληφθεῖ στόν οὐρανό (Ψαλμ. μς΄ 6, ρθ΄ 1-4).
-Θά καθίσει στά δεξιά τοῦ Πατέρα (Ἡσ. ς΄ 1, Ψαλμ. ρθ΄1).
-Μετά τήν ἔλευσή Του θά καταστραφεῖ ὁ Ναός τῆς Ἱερουσαλήμ (Μαλ. α΄ 10-11).
Τά χειρόγραφα τοῦ Κουμράν
Ὅμως μέχρι τό 1947 τό ἰσχυρότερο ἐπιχείρημα τῶν Ἑβραίων ἐναντίον τῶν προφητειῶν ἦταν τό ἑξῆς: Ἔλεγαν οἱ Ἑβραῖοι: Ὅλες οἱ προφητεῖες εἶναι ἕνα παραμύθι. Τίς γράψατε ἐσεῖς οἱ χριστιανοί μετά Χριστόν, ἀλλοιώνοντας τά κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, γιά νά περιγράψετε ἕνα πρόσωπο πού ἤδη ὑπῆρξε, καί τό περιγράφετε ὅπως θέλετε. Αὐτό τό ἐπιχείρημα τῶν Ἑβραίων ἦταν παρα πολύ δυνατό μέχρι τό 1947, ὅταν στή Νεκρά Θάλασσα στήν ἔρημο τοῦ Κουμράν βρέθηκαν ἀνυπολόγιστης σημασίας κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Πῶς ἔγινε; Ἕνας βοσκός Βεδουῖνος κυνηγοῦσε τίς κατσίκες του. Μιά ἀπό αὐτές χώθηκε σέ μιά σπηλιά, ψηλά μέσα στά ἀπόκρημνα βράχια τῆς περιοχῆς. Ρίχνει ὁ Βεδουῖνος μέσα μιά πέτρα γιά νά βγεῖ ἡ κατσίκα. Ἀκούει ὅμως ἕνα παράξενο θόρυβο ἀπό τήν πέτρα πού ἔριξε. Ὁ κρότος πού ἀκούστηκε τοῦ ἔδωσε νά καταλάβει ὅτι μέσα ἐκεῖ ὑπῆρχε ἕνα ἀγγεῖο πού ἔσπασε. Ὁ Βεδουῖνος νόμισε ὅτι μέσα ἐκεῖ θά ἔβρισκε θησαυρούς μέ χρυσάφι καί ἀρχαῖα νομίσματα. Σκαρφαλώνει πάνω στά βράχια, καί τί νά δεῖ; Ὑπῆρχαν μέσα σέ πήλινα δοχεῖα 800 κύλινδροι μέ 100.000 τεμάχια ἀπό χειρόγραφα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Πότε εἶχαν γραφεῖ αὐτά; Ἀπό τό 180 π.Χ. μέχρι τό 100 π.Χ.
Τά περισσότερα κομμάτια ἀπό αὐτά ἦταν κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὑπῆρχε ἡ Παλαιά Διαθήκη σχεδόν ὁλόκληρη. Ἔλειπαν μόνο 4 βιβλία της. Τί ἀπέδειξε ἡ μεγαλύτερη ἀρχαιολογική ἀνακάλυψη πού ἀφορᾶ τό θέμα μας; Ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη πού ἔχουμε ἐμεῖς σήμερα δέν ἔχει καμία ἀπολύτως διαφορά μέ τήν Παλαιά Διαθήκη τοῦ 100 π.Χ. στά ἐπίμαχα σημεῖα. Ἄρα καί τά συγκεκριμένα χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού περιέχουν τά προφητικά κείμενα, δέν εἶχαν καμία διαφορά μέ αὐτά πού ἔχουμε ἐμεῖς σήμερα. Ἄρα λοιπόν τά κείμενα πού ἔχουμε ἐμεῖς σήμερα δέν ἀλλοιώθηκαν, οὔτε ἔχουν προσθαφαιρέσεις σέ σχέση μ’ αὐτά πού ὑπῆρχαν ἀπό τό 100 π.Χ.***
*Περισσότερα στοιχεῖα μπορεῖς νά βρεῖς στά βιβλία Π.Ν. Τρεμπέλα, Ἀπολογητικαί Μελέται ἐκδ. «Ὁ Σωτήρ», τόμ. Δ΄, σελ. 190-313, τόμ Ε΄, σελ. 401-430.
**Stoner P. – Newman R.C., Science Speraks, Chicago 1976, σελ. 106-112.
***Γιά περισσότερα στοιχεῖα δές στό βιβλίο Ν.Π. Βασιλειάδη, Ἀρχαιολογία καί Ἁγία Γραφή, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», σελ. 287-294.
Μάριος Ν. Δομουχτσῆς
Σέ ποιόν Θεό νά πιστέψω;
  (109-113)
 Ἔκδοση Πέμπτη
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑ 2013