Οἱ προϋποθέσεις μιᾶς σωστῆς προσευχῆς εἶναι: 

 – ἡ προσευχή προετοιμασίας γιά τήν προσευχή, 

 – τό νά παρακαλέσουμε τόν Κύριο νά μᾶς δώσει δάκρυα, 

 – τό θυμίαμα, 

 – τό κερί, 

 – ἡ ἡσυχία, 

 – ἡ ἀμεριμνία, 

 – ἡ μελέτη, 

 – ἡ ἀποκοπή ἀπό ὅλους καί ὅλα, 

 – τό καντηλάκι,  

 – ἡ χαρά, 

 – ἡ ἀπόλυτη ἐξάρτηση ἀπό τόν Θεό, 

 – τό ἀπόλυτα ἄφημα στόν Κύριο. 

 

 (Ὅσιος Γέροντας Πορφύριος) 


Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο