Σχετική εικόνα

 Οι Άγιοι μάρτυρες Ζωτικός,Ατταλός,Κάμασις και Φίλιππος(+4ος αιώνας)ο τάφος των οποίων ανακαλύφθηκε το 1971.Η μνήμη τους τιμάται στις 4 Ιουνίου

 Οι τέσσερεις μεγάλοι μάρτυρες καί συγκεκριμένα οι: Ζωτικός, Άτταλός, Κάμασις καί Φίλιππος ήταν ενταφια­σμένοι στην κρύπτη μιας Βασιλικής, πού ανακαλύφθηκε στην περιοχή της Κοινότητος Νικολιτσέλ του νόμου Τούλτσεα της Ρουμανίας, το φθινόπωρο του έτους 1971.
 Τα Λείψανα των Μαρτύρων ήταν τοποθετημένα σε ειδικό ξύλινο κιβώτιο πού είχε στην συνέχεια τεθή σ’ αυτή την κρύπτη. Είχαν τοποθετηθή, σύμφωνα με την χριστιανική παράδοσι πού έχουμε μέχρι σήμερα, δηλαδή με τα χέρια στο στήθος καί το κεφάλι προς την δύση.
Αποτέλεσμα εικόνας για racla sfintilor niculitel muzeu
Ή κρύπτη έχει την μορφή περίπου τετραγώνου καί είναι φτιαγμένη από κεραμίδες καί κονίαμα.
Σχετική εικόνα
Οι διαστάσεις της είναι: 3,70 Χ 3,40 καί το ΰψος της 2,30 μ. Ή είσοδος είχε φραχθή με μία μεγάλη πέτρα. Εσωτερικά, ό τοίχος της αριστεράς πλευράς είχε χαραγμένη με σκληρό κονίαμα την έξης επι­γραφή:
Αποτέλεσμα εικόνας για sfanti niculitel racla muzeu
 «Οι Μάρτυρες του Χρίστου», ενώ στόν δεξιό τοί­χο διαβάζουμε την ίδια λέξη «Μάρτυρες» καί μετά τα ονό­ματα τους γραμμένα με την εξής σειρά: «Ζωτικός, Άτταλός, Κάμασις, Φίλιππος». Αυτές οί επιγραφές έχουν στα άκρα τους καί το μονόγραμμα του Χριστού.
Αποτέλεσμα εικόνας για sfintilor niculitel
Μερικοί αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι οι τέσσερεις αυτοί άνδρες υπέστησαν το μαρτύριο στην εποχή του με­γάλου διωγμού του Διοκλητιανού, κατά το 303-304. “Αλ­λοι λέγουν ότι μαρτύρησαν στα χρόνια 319-324, όταν βα­σιλεύς έκεί ήτο ο Λικίνιος, στην εποχή του οποίου πάρθη­καν μέτρα κατά των χριστιανών.
Αποτέλεσμα εικόνας για sfintilor niculitel
Μπορούμε επίσης να ι­σχυρισθούμε ότι οί τέσσερεις Μάρτυρες τελειώθηκαν μαρτυρικά στα βόρεια του Δούναβη, όπου τότε κατοι­κούσαν οι Γότθοι, στους οποίους έκήρυξε την Χριστιανι­κή πίστη ο άγιος Σάββας του Μπουζέου. Ή καταδίωξις πού εξαπέλυσε ο βασιλεύς Άθανάριχος κατά των Χρι­στιανών, στα έτη 370-372, ίσως να προκάλεσε καί τον θά­νατο αυτών των Μαρτύρων, των οποίων τα σώματα στην συνέχεια ετάφησαν στο Νικολιτσέλ. Κατόπιν από Χρι­στιανούς θα μεταφέρθηκαν στον νότιο Δούναβη καί τοποθετήθηκαν στην κρύπτη πού αναφέραμε.
Τέλος,συμ­φωνα καί με γνώμες άλλων, εμαρτύρησαν στίς αρχές του 5ου αιώνος, στην εποχή των βαρβαρικών επιδρομών.”Αν καί οι προσπάθειες για τον χρονικό προσδιορι­σμό τους δεν είναι οριστικές, μπορούμε όμως να παραδε­χθούμε ότι το μαρτύριο τους καί ή Βασιλική δεν απέχουν από τον 4ον αιώνα ή τίς αρχές του 5ου.
Σχετική εικόνα
Η λάρνακα που είχε μέσα τα λείψανα των τεσσάρων μαρτύρων σήμερα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό και Ιστορικό Μουσείο της Τούλτσεα και θεωρείται η αρχαιότερη χριστιανική λάρνακα που διατηρείται μέχρι σήμερα.Για δεκαέξι αιώνες φιλοξένησε τα ιερά λείψανα των Αγίων Μαρτύρων και εμποτίστηκε από την αγιότητά τους ενώ κάθε ίνα του ξύλου διατηρεί το ζωντανό αιώνιο άγγιγμα εκείων που ομολόγησαν τον Χριστό δίοντας το αίμα τους
Οι αποκαλυφθέντες βέβαια μαρτυρικοί τάφοι στο Νικολιτσέλ έχουν μία ιδιαίτερη αξία διότι:
1) “Εφεραν στο φως για πρώτη φορά όλα τα Λείψανα (σκελετούς) τεσσάρων Αγίων, των οποίων γνωρίζουμε μόνο τα ονόματα
2) Ήλθε στην επιφάνεια μία από τίς παλαιότερες Βα­σιλικές, απ’ αυτές πού έχουμε στην Ρουμανία.
3) Ενισχύεται η πεποίθησίς μας για την πιστότητα των Μαρτυρολογίων καί ότι αυτά είναι αληθινά, όπως αυ­τό.
4) Αποδεικνύεται η δύναμις καί η παλαιότης της Χριστιανικής πίστεως καί στο Ρουμανικό έδαφος
5) Ή προαναφερθείσα άνακάλυψις είναι μοναδική τους τελευταίους χρόνους σ’ ολόκληρο τον βαλκανικό χώρο καί εξαιρετικά σπάνια στην Ρωμαϊκή αυτοκρατο­ρία.
Αποτέλεσμα εικόνας για racla sfintilor niculitel muzeu
Σήμερα τα Λείψανα των Μαρτύρων του Νικουλιτσέλ, μετά από 16 αιώνες αναπαύσεως στο υγρό δωμάτιο της κρύπτης, ευρίσκονται στο Μοναστήρι Κοκός του νομού Τούλτσεα καί είναι μία παρηγοριά για τον κάθε χριστιανό πού θα πάη έκεί για να τα προσκύνηση.
Από το βιβλίο 30 βίοι Ρουμάνων Αγίων/και από εδώ-Επιμέλεια proskynitis.blogspot
 https://proskynitis.blogspot.com/2018/06/blog-post_95.html?m=1