Οι τελευταίες υποθήκες του γέροντος Τιμοθέου Τζαννή του Πνευματικού.

 Ή Ορθοδοξία είναι υπέρ παν αγαθόν. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι ‘Ορθόδοξος Χριστιανός.
Να ασχολείσθε με την νήψι και την «ευχή».
Να σιωπάτε για να προκόψετε.
Ο Θεός έκαμε τον άνθρωπο Υιόν κατά Χάριν. Ο άνθρωπος γίνεται θέσει Θεός. Εκτός από ουσία αυθύπαρκτον, παγγνωσία, παντοδυναμία και απανταχού παρουσία, τα οποία είναι του Θεού, όλα τα άλλα ιδιώματά Του ο Θεός τα έχει δώσει στον άνθρωπο. Τον ατελεύτητο, τον αθάνατο, τον αιώνιο, τον προορατικό και τον προγνωστικό.Να επικαλείσθε τον φύλακα Άγγελο, σάς βοηθά σ’ όλη σας τη ζωή. Όταν  πεθαίνουμε παραμένει στο σώμα έως της ταφής, για να μην εισέλθη ο διάβολος. Και την ψυχή την συνοδεύει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.
Να επικαλείσθε πολλές φορές τον όνομα της Παναγίας. Διά τής Θεοτόκου θα πλησιάσετε τον Υιόν και διά τού Υιού τον Πατέρα.
Να λέτε τον άρχαγγελικόν ασπασμό πολλές φορές.
Να έχετε μνήμη Θεού.
Να ευχαριστείτε τον Θεό συνεχώς, για όλα. Και για τον αέρα πού αναπνέετε, τον νερό πού πίνετε.
Ή μεταμόρφωσης να είναι τον πρότυπό σας. Κάποτε θα σάς καταλάβει ένα σκίρτημα, μία αγαλλίασης, πού θα στείλει η Χάρις τού Θεού, όταν βρει τόπο καθαρό στην καρδιά σας.
Σκοπός μας είναι η Θέωσις.
Για να επιτύχετε την κάθαρση, πρέπει να έχετε εκκοπή τού θελήματος.
Όταν έρθει τον Πνεύμα τον Άγιον, δεν θα έχετε πια λογισμούς. Τότε θα είσθε Υιοί τής Αγάπης. Δεν μπορείτε να αμαρτήσετε πλέον.
Σαν τον Ιωάννη, δεν φοβείσθε τον Θεό και έχετε την Παναγία σπίτι σας ~
Στην Λειτουργία ο Κύριος μάς ελκύει- Αυτός, πού πέθανε μόνος με επονείδιστο θάνατο και έτσι έσωσε όλον τον κόσμο, άλλαξε ριζικά τον ρότα τής ιστορίας, έδωσε τον μέγα έλεος τής αγαθής αιωνιότητας σε δισεκατομμύρια ανθρώπους και ευεργέτησε όλη την κτίση.
Ή Λειτουργία είναι ανεκτίμητο δώρο προς την ανθρωπότητα. Ό ιερέας – και οι μετέχοντες μαθαίνουν να ζουν επί δύο επιπέδων, κατά τον παράδειγμα του Χριστού.
Να διαμένουν πνεύματι εν τη θεία σφαίρα και ταυτοχρόνως να συμμετέχουν στα τραγικά πεπρωμένα της οικουμένης.
 
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2015/01/blog-post_89.html