Οἱ ἀργὲς σκέψεις
 
Εἶπε ὁ ἀββᾶς Κολουμπᾶνος: οἱ μύγες (Εκκλησιαστής, 10,1) εἶναι ἀργὲς σκέψεις ποὺ εἰσορμοῦν στὴν καρδιά μας, τὶς ὁποῖες ὀφείλουμε νὰ ἀπομακρύνουμε διὰ τῆς σπουδῆς τῆς προσευχῆς, ὡς διὰριπιδίου, ὥστε νὰ μὴ καταστρέψουν μέσα μας τὴν ἡδύτητα τοῦ μύρου. Οἱ μύγες ἐξαλείφουν τὴν εὐωδία τοῦ μύρου, ἐνῶ οἱ μάταιες σκέψεις σκοτώνουν τὴ γλυκύτητα τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν κανόνων τῆς θείας ὑπακοῆς, τοὺς ὁποίους διδαχθήκαμε ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους πατέρες.
 
ΚΕΛΤΙΚΟ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟ
 
Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου
 
Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Νάξου
 
https://wra9.blogspot.com/2023/03/blog-post_137.html