Ουδεμία άλλη Χριστιανική Ομολογία εκτός από την Ορθοδοξία, μπορεί να φέρει ένα Χριστιανό στην τελειότητα της Χριστιανικής ζωής, ή αγιότητος, και να ολοκληρώση την κάθαρσι από τις αμαρτίες, και να οδηγήση στην αφθαρσία, διότι οι άλλες ομολογίες κατέχουν την αλήθεια εν αδικία… (Ρωμ. α’, 18).

Ανέμιξαν την δεισιδαιμονία και το ψεύδος με την αλήθεια, και δεν κατέχουν εκείνα τα θεόσδοτα μέσα για την κάθαρσι, τον αγιασμό, την αναγέννησι, και ανανέωσι, τα οποία κατέχει η Ορθόδοξος Εκκλησία…
~ Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης (20 Δεκεμβρίου)