Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Πλῆθος Ἑλλήνων ἔπεσαν μέ τά μοῦτρα στά σοῦπερ μάρκετ νά στοκάρουν τρόφιμα, ἀλλά ἀδιαφοροῦν νά ἐφοδιάσουν τίς ψυχές τους…
Μόλις ἡ βαριά σκιά τοῦ πολέμου ἁπλώθηκε στήν Εὐρώπη, καί ἡ κόντρα Δύσης – Ρωσίας ὁδήγησε σέ ἕνα ἀνεξέλεγκτο ντόμινο ἀνατιμήσεων, πολλοί Ἕλληνες σπεύδουν μέ συγκεκαλυμμένο πανικό νά ἀγοράσουν τρόφιμα καί νά φτιάξουν στόκ… προμηθειῶν.
Σύμφωνα μέ στοιχεῖα πού ἔδωσε ἡ ἑταιρεία NielsenΙQ, παρουσιάζεται μιά τεράστια αὔξηση στήν ἀγορά τροφίμων «ἀνάγκης» ὅπως τά ζυμαρικά (+43,6% τήν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Μαρτίου), τά ὄσπρια, τά ἄλευρα (+20,6%) καί τό κονσερβοποιημένο κρέας (+64,8%).
Ἤδη, πηγαίνοντας μιά βόλτα σέ ἕνα ὁποιοδήποτε σοῦπερ μάρκετ, βλέπει κανείς σέ περίοπτες θέσεις τοῦ καταστήματος στοιβαγμένες συσκευασίες σπορέλαιων καί ἐλαιόλαδων, πακέτα ἀλευριοῦ, ζυμαρικά κ.λπ.
Ἀνάλογη φρενίτιδα εἶχε παρουσιαστεῖ καί στόν καιρό πού πρωτοέφτασε ἡ πανδημία στήν Εὐρώπη, τότε πού βλέπαμε τραγελαφικές εἰκόνες μέ ἀνθρώπους πού ἀγόραζαν ὁλόκληρα… φορτία ἀπό χαρτιά ὑγείας καί ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης.

Ἀσφαλῶς δέν εἶναι παράλογο νά συγκεντρώνεις λίγα τρόφιμα γιά ὥρα ἀνάγκης. Αλλά τό νά σέ τρώει τό ἄγχος σάν σαράκι, νά περνᾶς σέ ἀκρότητες καί νά σπαταλᾶς ὑπέρογκα ποσά γιά νά φτιάξεις ὁλόκληρο… καταφύγιο ἐπισιτιστικῆς κρίσης γιά νά σώσεις τόν ΕΑΥΤΟΥΛΗ σου ἤ τούς ΔΙΚΟΥΣ Σου, δέν βαδίζει οὔτε στό χριστιανικό πνεῦμα, ἄλλα οὔτε καί στό ἀνθρώπινο.
Ὁ πανικός γιά τίς ἐλλείψεις τροφίμων εἶναι προϊόν ἀπιστίας
Ὅλη αὐτή ἡ καταστροφολογία, ἡ τρομοκρατία, ὁ πανικός πού σπέρνεται στά μέσα δικτύωσης (δυστυχῶς ἀκόμα καί ἀπό μερικούς χριστιανούς) δέν ἔχει καμία σχέση μέ τό Ὀρθόδοξο φρόνημα. Ἡ χριστιανική διδασκαλία ξεκαθαρίζει πώς ὅπου ὑπάρχει φόβος ἐκεῖ φωλιάζει ἡ ὀλιγοπιστία, ἤ ἀκόμα χειρότερα ἡ ἀπιστία.
«Μή συσσωρεύετε διά τόν ἑαυτόν σας θησαυρούς ἐδῶ εἰς τήν γῆν, ὅπου ὁ σκόρος καί ἡ ἀποσύνθεση καταστρέφουν καί ἀφανίζουν, καί ὅπου οἱ κλέπται διατρυπούν τοίχους καί χρηματοκιβώτια καί κλέπτουν» εἶπε ὁ Χριστός, πού δίδαξε τήν ἀνθρωπότητα νά ζητᾶ ἀπό τόν Θεό «τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιον», τόν ἄρτο τόν ΣΗΜΕΡΙΝΟ καί ὄχι τόν αὐριανό. Ὄχι δηλαδή νά ἀποθηκεύει ὁ δειλός ἄνθρωπος βουνά ἀπό τρόφιμα, γιά νά κοιμίσει λίγο τό φυλλοκάρδι του πού τρέμει.
Περνοῦν οἱ μέρες μέ ἕναν καταιγισμό τρομοκρατίας καί οἱ ἄνθρωποι μέσα στήν ἀγωνία τους γιά τό αὔριο, παύουν νά χαίρονται τά δῶρα τοῦ Θεοῦ, τήν ζωή, τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη, τήν κατάνυξη πού προσφέρει ἡ πνευματική περίοδος τῆς Σαρακοστῆς.
 
Ὁ Θεός εἶναι αὐτός πού θά μεριμνήσει γιά κάθε ἐπιούσιο ἄρτο, καί ἄλλωστε κάθε ἀγαθό πού ἀπολαμβάνει ὁ ἄνθρωπος σέ αὐτή τή ζωή, δέν φυτρώνει στά σοῦπερ μάρκετ, ἀλλά εἶναι εὐλογίες τοῦ Θεοῦ πού ἀνέχεται τήν ἀθλιότητά μας καί συνεχίζει νά τίς παρέχει.
Δυστυχῆ ἄνθρωπε, καμία ὀργάνωση, καμία μέριμνα, κανένας προγραμματισμός δέν πρόκειται νά σέ σώσει ἄν δέν ἔχεις πίστη στόν Θεό καί πνεῦμα ἀλληλεγγύης μέ τόν συνάνθρωπο. Δέν πά νά ἀγοράσεις ἕνα ὁλόκληρο φορτηγό με ὅλων τῶν λογιῶν τά ἀγαθά! Ἄν δέν ἔχεις ἐλπίδα θεϊκή καί ἀγάπη ἀδελφική μέσα σου, στή δύσκολη ὥρα θά σοῦ φάει τά σωθικά ὁ φόβος καί ἡ ἀγωνία γιά νά σώσεις τό ΤΟΜΑΡΙ σου.
Σέ ὅλες τίς ἐθνικές φουρτοῦνες, ποτέ δέν σώθηκε ὁ λαός μας ἀπό γεμᾶτες ἀποθῆκες, ἀλλά μόνο ἀπό τήν ἀλληλοβοήθεια, τήν θυσία γιά τόν πλησίον, τόν ἀλτρουισμό.
Σκέψου πώς ὅλα τά περίσσια πού ψωνίζεις ἐσύ, τά στερεῖς ἀπό κάποιους ἄλλους πού δέν ἔχουν τρόφιμα νά περάσουν οὔτε τή μέρα τους. Τό παραπάνω ποσό πού καθ’ ὑπερβολήν δίνεις γιά νά «διακοσμήσεις» τά ράφια τῆς ἀποθήκης σου, θά μποροῦσες νά τό δώσεις γιά ἐλεημοσύνη σέ φτωχούς. Σέ ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν τήν πολυτέλεια νά κρατοῦν τρόφιμα ἑκατοντάδων εὐρώ νά σαπίζουν στά ντουλάπια τους.
Ἄν εἶναι «ἐπένδυση» ἡ ἀποθήκευση τροφῆς, ἀπείρως μεγαλύτερη ἐπένδυση εἶναι τό νά ἐλεεῖς φτωχούς, καί ὁ Θεός δέν πρόκειται νά σέ ἀφήσει στήν δύσκολη στιγμή. Τό αὔριο δέν εἶναι στό χέρι μας, οὔτε μποροῦμε νά τό ἐλέγξουμε ὅσο σκληρά καί ἄν προσπαθοῦμε. Τό σήμερα ὅμως, μᾶς δίνει χρόνο γιά νά ἀπεκδυθοῦμε τόν φιλοτομαρισμό, νά ὁδηγηθοῦμε στή μετάνοια, νά «στοκάρουμε» τίς πνευματικές ἀποθῆκες μας μέ προσευχή, νηστεία, ἀγαθοεργίες.
Μέ τήν συμμετοχή μας στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, νά φτιάξουμε τό δικό μας ἐσωτερικό καταφύγιο ἐντός τῆς ψυχῆς, ὅπου δέν θά μπορεῖ νά εἰσχωρήσει κανένας φόβος καί κανένας ἐχθρός.
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2022/03/blog-post_458.html#more