Βουδισμός

 Βούδας (563-483 π.χ.)
Ὁ Βούδας γεννήθηκε στά περίχωρα τοῦ Νεπάλ τό 563 π.χ. Ὀνομαζόταν Σιντάρτα Γκαουτάμα καί ἀνῆκε σέ ἄρχουσα τάξη πολεμιστῶν. Νεογέννητος ἔμεινε ὀρφανός ἀπό μητέρα καί μεγάλωσε ὡς πρίγκιπας σέ 3 πολυτελή παλάτια τοῦ πατέρα του πού διέθεταν χαρέμια καί γυναῖκες! Ἐπειδή ὅμως ὡς χαρακτήρας ἦταν πολύ καταθλιπτικός, δέν μιλοῦσε πολύ καί δέν γελοῦσε σχεδόν ποτέ, ὁ πατέρας του ἔκανε τό πᾶν γιά νά τόν κρατήσει στήν κοσμική ζωή τοῦ παλατιοῦ καί τοῦ ἐξασφάλιζε διαρκῶς κάθε ἄνεση, ἡδονή καί χλιδή. Ὁ Βούδας σέ ἡλικία δεκαέξι ἐτῶν παντεύτηκε τή δεκαεξάχρονη ξαδέλφη του πριγκίπισσα
Γιασοντάρα καί ἀπέκτησε μαζί της ἕνας γιό. Διδάχθηκε πολεμικές τέχνες καί ἦταν καλός τοξοβόλος!  Κάποια στιγμή ὅμως ἐγκατέλειψε τήν οἰκογένειά του καί τή χλιδή τοῦ παλατιοῦ φιλοσοφώντας διαφορετικά τή ζωή!…
Μελαγχόλησε περισσότερο καθώς ἡ σκέψη του βυθίστηκε στό πρόβλημα τῆς ἀρρώστιας τῶν γηρατειῶν καί τοῦ θανάτου. Κατέφυγε στό δάσος Οὐραβέλα κί ἔγινε «ἐρημίτης» μαζί μέ ἄλλους 5 «συνασκητές», οἱ ὁποῖοι ὅμως γρήγορα τόν ἐγκατέλειψαν.Μετά ἀπό 7 χρόνια ὅπως καθόταν κάτω ἀπό ἕνα δέντρο, κατάλαβε ὅτι ζοῦσε τήν τέλεια ζωή, τή «νιρβάνα»!  Ἀπό τότε ἄρχισε ἐπί 40 χρόνια νά γυρίζει τήν Ἰνδία διδάσκοντας τίς θεωρίες του καί προβάλλοντας ἰδιαιτέρως τόν μοναχισμό. Ἀπέκτησε πολλούς ὀπαδούς, πού πίστευαν στίς θεωρίες του. Σέ ἡλικία 80 ἐτῶν φιλοξενήθηκε στό σπίτι κάποιου «πιστοῦ», ὁ ὁποῖος τόν δεξιώθηκε πλουσιοπάροχα μαζί μέ κάποιους μαθητές του. Γέρος καθώς ἦταν δέν ἄντεξε καί πέθανε ἀπό τήν πολυφαγία, ἄν καί στίς «διδαχές» τοῦ δεκαλόγου του ὑποδείκνυε τήν ἐγκράτεια στό φαγητό καί ἀπαγόρευε τό πιοτό, ἐνῶ ἐκεῖνος ἔπινε!

Τί διδάσκει ὁ βουδισμός;

Δέν ὑπάρχει Θεός, θεός εἶσαι ἐσύ ὁ ἴδιος….
Ὁ βουδισμός οὐσιαστικά εἶναι μιά θρησκεία ἀθεϊστικῶν ἀντιλήψεων. Δέν ὑπάρχει αἰώνιος Θεός, ὑποστηρίζει. Σοῦ λέει, θεός εἶσαι ἐσύ ὁ ἴδιος. Ἔχεις ἀπεριόριστες δυνάμεις μέσα σου. Μπορεῖς νά κάνεις πράγματα πού στούς ἄλλους φαντάζουν ὑπερφυσικά, μόνο μέ τή δύναμη τοῦ νοῦ σου….. Σέ πολλές πολεμικές τέχνες τοῦ βουδισμοῦ σοῦ ἀναπτύσσουν τίς ἑξῆς θεωρίες: Κάθε ἄνθρωπος ἔχει πολύ μεγάλη δύναμη. Μέ τή δύναμη τοῦ μυαλοῦ σου μπορεῖς νά κάνεις τά πάντα. Βγαίνεις ἔξω ἀπό τόν ἑαυτό σου, βλέπεις ἀπ’ ἔξω τό σῶμα σου, τήν αὔρα τοῦ σώματός σου, μπορεῖς νά πετᾶς, νά μεταφέρεσαι σέ ἄλλους χώρους, νά βλέπεις ἀπόκρυφα πράγματα κλπ. Ἀλλά αὐτά, σοῦ λένε, δέν γίνονται μέ κάποια θεϊκή δύναμη ἀλλά μέ τή δύναμη του νοῦ. Ὅλες αὐτές τίς θεωρίες περί τηλεπάθειας, αὐτοσυγκέντρωσης κλπ. σοῦ τίς ἐξηγοῦν μέ βάση τή δύναμη τοῦ νοῦ. Καί δέν σοῦ ἀποκαλύπτουν ποτέ ὅτι τελικά ὅλα αὐτά δέν γίνονται μέ τή δύναμη του νου ἀλλά μέ τή δύναμη τοῦ διαβόλου. 

Στό βουδισμό ἔχουμε δύο εἰδῶν τρόπους ζωῆς:
1.Τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, πού ζοῦν χωρίς πολλούς ἠθικούς νόμους παρά μόνο μέ πέντε ἐντολές·
2.καί τῶν μοναχῶν, πού ἔχουν μιά πολύ αὐστηρή ζωή.
Οἱ μοναχοί τους φοροῦν πορτοκαλιά ράσα, ἀπομονώνονται, δέν μιλοῦν μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Νέοι καί νέες μέχρι 18 ἐτῶν «δοκιμάζονται» ὑποχρεωτικά στό μοναχισμό σέ κάποιο μοναστήρι τῆς ἐπιλογῆς τους, καί ἀπ’ αὐτούς ἐπιλέγονται οἱ ἱκανότεροι, πού θά κερδίσουν εὐκολότερα τήν κατάσταση «νιρβάνα» ὑπακούοντας στούς σεχτικούς κανόνες»!
Διδάσκει ὁ βουδισμός:

·        Δέν ἀξίζει νά ζεῖς.
·        Φύγε στίς ἐρημιές.
·        Ζῆσε τήν ἀπάθεια.
·        Ἡ ψυχή σου θά μετενσαρκωθεῖ, θά φθάσει στό μηδέν.
Οἱ βουδιστές πιστεύουν στή μετενσάρκωση. Ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι μετά τό θάνατό τους μετενσαρκώνονται ἀνάλογα μέ τή ζωή πού ἔκαναν ὅσο ζοῦσαν στή γῆ (κάρμα).
Τέλος οἱ βουδιστές ὑποστηρίζουν ὅτι ἔχουν πολύ ἀποτελεσματικά φάρμακα. Ξέρετε ποιά εἶναι; Τά οὖρα τῶν μοναχῶν καί τά ἀπόνερα ἀπό τήν μπανιέρα ὅπου λούζεται ὁ ἑκάστοτε θρησκευτικός ἀρχηγός τους, ὁ «Δαλάι Λάμα». Αὐτά τά διδάσκουν ἀκόμη καί σήμερα!….
Μάριος Ν. Δομουχτσῆς
Σέ ποιόν Θεό νά πιστέψω;
Ἔκδοση Πέμπτη
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑ 2013
 
http://makkavaios.blogspot.gr/2016/01/blog-post_24.html#more