Ἡ ἀληθινή ἀγάπη δέν ὑπαγορεύει μόνο νά δίνουμε, ἀλλά καί νά στεροῦμε, καί νά …λυποῦμε, ὅταν αὐτή ἡ στέρησις καί ἡ λύπη θά συγκρατήση τόν ἄλλον ἀπό τό ξεστράτισμα.


***
Τά δέντρα ὅταν σαλεύωνται ἀπό τούς ἀνέμους, ριζώνουν καί ψηλώνουν περισσότερο. Ἔτσι καί οἱ ἄνθρωποι πού δοκιμάζονται, ἐπιστηρίζονται στήν δύναμι καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Μ. Ἀντώνιος

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν! Ἡμερολόγιο


Ἀπό ἡμερολόγιο τῶν:

Ἐκδόσεων:Τῆς ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ«ΛΥΔΙΑ»