Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ   Ἡ ἀγάπη εἶναι ρίζα καί πηγή καί μητέρα ὅλων τῶν ἀγαθῶν.

Σάν ρίζα, βλαστάνει ὅλους τούς κλάδους τῆς ἀρετῆς.

Σάν πηγή, ἀναβλύζει πολλά εὐλογημένα νερά.

Σάν μητέρα, μέσα στίς ἀγκάλες της σφίγγει ὅλους ἐκείνους πού σ᾿ αὐτήν καταφεύγουν.

Ἱερός Χρυσόστομος

 

 

Πεινάει, ὅπως ὁ ἄσωτος, καί θά πεινάη αἰώνια, ὅποιος δέν τρέφεται μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

 

   Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

  Ἀπό ἡμερολόγιο τῆς Ἀδελφότης «ΛΥΔΙΑ»