Ὅποιος κουράζεται γιά τόν πλησίον του ἀπό καθαρή ἀγάπη, ξεκουράζεται μέ τήν κούρασι. Ἐνῶ ἐκεῖνος πού ἀγαπάει τόν ἑαυτό του καί τεμπελιάζει, κουράζεται καί μέ τό νά κάθετα

 Ἅγιος Παΐσιος

   Ὅπως μέ τό νά θυμᾶσαι τή φωτιά δέν ζεσταίνεσαι, ἔτσι καί μέ τό νά πιστεύης χωρίς νά ἐργάζεσαι τήν ἀγάπη, δέν σώζεσαι.

  Ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

  Ἀπό ἡμερολόγιο τῆς Ἀδελφότης «ΛΥΔΙΑ»