«Πού (που είναι) οι τας πολιτικάς δυναστείας περιβεβλημένοι; Που οι δυσμαχώτατοι (ακατανίκητοι) ρήτορες; Πού οι στρατηγοί; οι σατράπαι, οι τύρρανοι; Ου πάντα κόνις (δεν είναι όλα σκόνη); Ου πάντα μύθος (παραμύθι και φαντασία); ουκ εν ολίγοις οστέοις τα μνημόσυνα αυτών;»
Μεγάλου Βασιλείου, Περί θανάτου, Λόγ. ια’ 3 PG 32, 1261B
πηγή
 
 
https://proskynitis.blogspot.com/2022/04/blog-post_12.html