Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Τί χάνουμε, πόσες εὐλογίες στερούμαστε μέ τήν προσκόλλησή μας σέ μηδαμινά πράγματα, σέ ἐφήμερα ἀγαθά!  Κύριος, ψυχή μου, σοῦ εἶπε πώς  ὁρατός κόσμος ὁλόκληρος σέ σύγκριση μαζί σου δέν ἀξίζει τίποτα. Γι᾿  αὐτό λογάριασέ τον καί σύ γιά τίποτα. Σκέψου γιά ποιό λόγο σέ δημιούργησε  Θεός καί τί θέλει νά σέ κάνει. Θυμήσου πώς  Υἱός τοῦ Θεοῦ καταδέχτηκε νά κατεβεῖ στή γῆ. Περπάτησε στή γῆ καί ἀνάγγειλε τήν οὐράνια ἀλήθεια. Σκέψου τήν ἑκούσια πτωχεία Του,τά θαύματα καί τίς προφητεῖες Του, τό Μυστικό Τοῦ Δεῖπνο, τά πάθη, τό θάνατο καί τήν ἀνάστασή Του, τήν ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς. Καί μετά ἀπ᾿  ὅλα αὐτά νά στοχεύεις μόνο στήν οὐράνια μακαριότητα.

**

Τί ὑψηλή τιμή, τί εὐτυχία εἶναι νά προσεύχεσαι γιά τούς ἀνθρώπους, γιά τήν πολύτιμη κληρονομιά τοῦ Θεοῦ! Μέ τί χαρά,παρρησία, ζῆλο κι ἀγάπη πρέπει νά προσευχόμαστε στό Θεό, τόν Πατέρα τοῦ ἀνθρώπινου γένους, γιά τό λαό Του, πούλυτρώθηκε ἀπό τήν ἁμαρτία χάρη στό αἷμα τοῦ Υἱοῦ Του! «Οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπό τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχή τῷ Θεῷ καί τῷ ἀρνίῳ» (Ἀποκ. Ιδ΄ : 4).

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/