Π. Σάββας 2016-04-25_Ο Άγιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος και η ξηρανθείσα συκή_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-04-2016 (Κήρυγμα τήν Μ. Δευτέρα_Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδας).