– Γέροντα, πρέπει νὰ κοινωνοῦν ὅλοι στὴν Θεία Λειτουργία;
– Βρέ, δὲν τὸ λέω ἐγώ. Τὸ λέει ὁ Κύριος. «Πάντες»! Μήπως ἔχει καμιὰ ἄλλην ἔννοια ἡ λέξη καὶ δὲν τὴν ξέρω; Καὶ παρακάτω ἡ εὐχὴ λέει: «καὶ δι’ ἡμῶν παντὶ τῷ λαῷ». Φυσικά, ὅσοι δὲν ἔχουν κωλύματα. Οἱ ἄλλοι πρέπει νὰ πάρουν προηγουμένως ἄφεση πνευματικοῦ. Ἀλλιῶς, χωρὶς Θεία Κοινωνία, χωρὶς Χριστό, πῶς θὰ βγεῖς μέσα στὴν καθημερινότητα; Ἦρθες στὴν Ἐκκλησία καὶ ἔχασες τὸ σπουδαιότερο, τὸ Δῶρο, τὸ πᾶν: ἔμεινες μὲ τὸ ἀντίδωρο.
Ξέρεις, βρὲ Γιωργάκη, τί εἶναι τὸ Ἅγιο Θυσιαστήριο; Ὅ,τι πολυτιμότερο ἐπὶ τῆς γῆς. Οἱ βασιλικοὶ θρόνοι, οἱ προεδρικοὶ θώκοι, οἱ ἀκαδημαϊκὲς ἔδρες ἔχουν μικρὴ ἀξία. Ἡ Ἁγία Τράπεζα εἶναι ἡ φλεγόμενη βάτος. Ἐδῶ κατεβαίνει ὁ Χριστός, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα παρόν, οἱ ἄγγελοι τριγύρω. Φοβερὸ θέαμα. Ἐγὼ πολλὲς φορὲς φοβόμουνα νὰ ἀκουμπήσω τὰ χέρια μου ἐπάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα.
Νὰ μᾶς δίνει ὁ Θεὸς δύναμη νὰ ἀντέχουμε τὸ «θαῦμα».
Ἅγιος Πορφύριος