Πάπας: «Εἶναι ἄρρωστη ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία»!

ΕΝΑ ἀκόμη ἰσχυρὸ «χαστούκι» στὴν Ὀρθοδοξία μας ἀπὸ τὸν «ἀλάθητο» τῆς Ρώμης: Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ χαρακτήρισε τὴν Ἐκκλησία μας «ἄρρωστη». Καὶ ξέρετε γιατί; Ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἑνωμένη μὲ τὸν «ἀντιπρόσωπο τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ καὶ διάδοχο τοῦ Ἁγίου Πέτρου»! Μὲ ἄλλα λόγια ἐπειδὴ δὲν εἴμαστε ὑποταγμένοι στὴν δαιμονικὴ ἐξουσία του, ἐπειδὴ δὲν φιλοῦμε τὴν παντόφλα του!
Αὐτὸ ἀποκάλυψε ὁ διακεκριμένος δημοσιογράφος κ. Γιώργος Ν.Παπαθανασόπουλος, «Ασθενής η Ορθόδοξη Εκκλησία»: Προκλητική δήλωση του Πάπα σὲ ἀποκαλυπτικὸ ἄρθρο του. Δεῖτε τί εἶπε ὁ θρασὺς καταληψίας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Δύσεως: «Ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἑνωμένη περὶ τὸν Ἐπίσκοπο εἶναι μία ἄρρωστη Ἐκκλησία».
 Δεῖτε ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ «Ἐπίσκοπος»: ὁ ἑνωμένος «μὲ τὸν Πάπα στὴ Μία, Μοναδικὴ (unique) Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι ἡ δική μας, ἡ Ἱεραρχικὴ Ἁγία Μητέρα Ἐκκλησία»! Προσέξτε καὶ τὸν ὅρο «Ἱεραρχική», ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία, κατὰ τὸν «ἀλάθητο» εἶναι «ἱεραρχική», δηλαδὴ ἔχει κεφαλὴ τὴν «ἀφεντιά» του!Δεῖτε πῶς ἐννοεῖ τὴν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν»: ξεδιάντροπα ὡς ὑποταγὴ στὴν ἐξουσία του! Καθόλου τυχαῖο, ὅτι αὐτὰ τὰ προκλητικά, τὰ εἶπε λίγες ἡμέρες πρὶν μεταβεῖ στὸ Φανάρι! Τὸ μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ ποῦμε εἶναι τὸ ἑξῆς αὐτονόητο: Ἂν εἶχαν ἔστω ἐλάχιστο φιλότιμο οἱ «δικοί» μας οἰκουμενιστὲς ἔπρεπε νὰ «τινάξουν στὸν ἀέρα» τοὺς ἀτελέσφορους διαλόγους μὲ τοὺς αἱρετικοὺς παπικοὺς καὶ νὰ ματαιώσουν τὴν ὑποδοχή του στὸ Φανάρι. Ἀλλὰ δυστυχῶς, ἄλλη εἶναι ἡ τραγικὴ πραγματικότητα, δὲν ἔβγαλε κανένας τους «ἄχνα»!
«Ἄρρωστον» ὅ,τι δὲν ὑποτάσσεται εἰς τὴν ἐξουσίαν τοῦ Πάπα!
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕτὸ σχολιασμὸ τῆς παραπάνω ἐξωφρενικῆς εἴδησης, διότι θεωροῦμε ὕψιστης σημασίας τὴν κυνικὴ ὁμολογία τοῦ θλιβεροῦ ἡγετίσκου τῆς αἱρετικῆς παρασυναγωγῆς τοῦ Βατικανοῦ, ὁ ὁποῖος τὸ «παίζει» (καὶ) ὡς «ὁ παγκόσμιος ἐπίσκοπος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας»! Ὁ αἱρεσιάρχης πάπας, μὲ τὸν ἑωσφορικὸ ἐγωισμό του, θεωρεῖ κτῆμα του καὶ ἰδιοκτησία του τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ τότε ποὺ κατάλαβε, τὸν 11ο αἰώνα, τὸ σεβάσμιο Πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως καὶ τὸ ἀπέκοψε ἀπὸ τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἀποζητᾶ μανιωδῶς, ἐδῶ καὶ δέκα αἰῶνες, νὰ καταλάβει καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν ἀληθινὴ Ἐκκλησία, καὶ νὰ τὴ μεταβάλλει σὲ παπισμό, δηλαδὴ νὰ πάψει νὰ εἶναι Ἐκκλησία, ἤτοι: ὅ,τι ἀποζητᾶ ὁ σατανᾶς! Ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία μας δὲν εἶναι παπισμός, τὴ θεωρεῖ …ἄρρωστη!
Ὅ,τι δὲν ὑποτάσσεται στὴν ἐξουσία του εἶναι «ἄρρωστο». «Ἄρρωστοι» ἦταν οἱ «αἱρετικοὶ» στὸ μεσαίωνα καὶ γι’ αὐτὸ τοὺς ἔκαιγε στὴν πυρὰ τῆς «Ἱερᾶς Ἐξετάσεως». «Ἄρρωστοι» ἦταν οἱ ἀνατολικοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ γι’ αὐτὸ ἔστελνε τοὺς δολοφόνους σταυροφόρους νὰ τοὺς «γιατρέψουν» μὲ τὰ φονικὰ σπαθιά τους. «Ἄρρωστοι» ἦταν οἱ Ὀρθόδοξοι Σέρβοι καὶ δολοφόνησαν 800.000 ἀπὸ αὐτούς, οἱ οὐνίτες Οὐστάσι, κατὰ τὸ Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, διότι δὲν ἤθελαν νὰ «γιατρευτοῦν», νὰ γίνουν παπικοί!
Αὐτὸς εἶναι ὁ παπισμὸς καὶ αὐτὸς ὁ ἀρχηγός του, ἀμετανόητος καὶ ἐπικίνδυνος, πραγματικὸ μεσαιωνικὸ ἀπολίθωμα, τὸ μεγάλο ἄχθος τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τῆς ἱστορίας!
Ἡ σημασία τῶν «δώρων» τοῦ Βατικανοῦ πρὸς τὴν «ἄρρωστη» Ἐκκλησίαν μας
ΚΑΙ ΕΝΩ ὁ «ἀλάθητος» καὶ «πρῶτος», διακηρύσσει ἀνερυθρίαστα καὶ κυνικὰ τὴν «ἀρρώστια» μας, ὡς Ὀρθόδοξοι, οἱ «δικοί» μας οἰκουμενιστὲς συνεχίζουν ἀκάθεκτοι νὰ ἀνταποδίδουν μία πρωτοφανῆ δουλικότητα πρὸς αὐτόν. Ὡς διάκονοι καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀντὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦν ἐντόνως καὶ νὰ διακόψουν κάθε ἐπαφή, μέχρι νὰ σταματήσει ὁ θλιβερὸς ἡγετίσκος τοῦ αἱρετικοῦ παπισμοῦ νὰ μᾶς βρίζει, τοῦ λένε καὶ «εὐχαριστῶ»! Δεῖτε ἕνα ἠχηρὸ «εὐχαριστῶ» ἀπὸ τὰ πλέον ἐπίσημα χείλη, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου: «εἴμαστε εὐγνώμονες στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία γιὰ αὐτὲς τὶς συγκεκριμένες ἐκδηλώσεις ἀγάπης, σεβασμοῦ καὶ ἐκτίμησης στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν καρποὺς τῆς λεγόμενης Οἰκουμενικῆς Κίνησης, τῶν ἀγαθῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν μας» ! Καὶ ξέρετε γιατί; Διότι μετὰ τὴν «ψυχρολουσία» περὶ τῆς «ἀρρώστιας» τῆς Ὀρθοδοξίας μας ἀπὸ τοὺς παπικούς, μᾶς χάρισαν ἕνα οἰκόπεδο, γιὰ νὰ ἀνεγερθεῖ οἰκουμενιστικὸ «ὀρθόδοξο» μοναστήρι στὴν Αὐστρία! Τὰ «δωράκια» ὅμως τῶν παπικῶν εἶναι μέρος τοῦ καταχθόνιου σχεδίου, γιὰ νὰ «ἔρθουμε πιὸ κοντὰ» καὶ νὰ μπορέσουν ἔτσι νὰ μᾶς «θεραπεύσουν» ἀπὸ τὴν «ἀρρώστια μας ποὺ εἴμαστε Ὀρθόδοξοι, κάμπτοντας γόνυ στὴν δαιμονικὴ ἔπαρση τοῦ «ἐπὶ γῆς Χριστοῦ», τοῦ πάπα! Ἄλλωστε ὅπως θὰ δοῦμε σὲ προσεχὲς ξεχωριστό μας σχόλιο, τὸ μοναστήρι ποὺ θὰ ἀνεγερθεῖ στὸ παπικὸ οἰκόπεδο θὰ ἔχει οἰκουμενιστικὸ χαρακτήρα, δηλαδὴ θὰ ἐργάζεται πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ὑποταγῆς μας στὸν πάπα! Τὰ «δῶρα» τοῦ Βατικανοῦ ἔχουν πάντα ὀλέθρια ἀνταλλάγματα!

Ορθόδοξος Τύπος,5/12/2014

http://aktines.blogspot.gr/2014/12/blog-post_13.html#more