Πήγε κάποτε ένας Θηβαίος στον αββά Σισόη θέλοντας να γίνει μοναχός. Ο γέροντας τον ρώτησε αν έχει κανένα στον κόσμο. Αυτός είπε:

– Έχω ένα γιό.
Του λέει ο γέροντας:
– Πήγαινε ρίξε τον στο ποτάμι και έπειτα γίνεσαι μοναχός.
Όταν έφυγε αυτός για να ρίξει τον γιό του, ο γέροντας έστειλε ένα αδελφό για να τον εμποδίσει.
Του λέει ο αδελφός:
– Σταμάτα τι κάνεις εκεί;
Κι εκείνος απάντησε:
– Ο αββάς μου είπε να τον ρίξω.
Λέγει τότε ο αδελφός:
– Ναι, αλλά ύστερα είπε να μην τον ρίξεις.
Και αφού τον άφησε πήγε στο γέροντα και έγινε δόκιμος μοναχός χάρη στην υπακοή του.
  https://paraklisi.blogspot.com/2019/01/blog-post_306.html