Η Ορθοδοξία μας δεν είναι μουσείο και ένα παρελθόν.
Αλλά Ζωή και Ακτινοβολία και Δημιούργημα!
Είναι η Μεγάλη Ιδέα του Έθνους μας!
Είναι η Χρυσή Ελπίδα της Σωτηρίας μας.
Είναι το Καύχημα μας εν Χριστώ!

Ας την Κυρρήτουμε με Ηρωισμό και Δόξα ως Γνήσια Τέκνα των Μεγάλων Ηρώων της Ορθοδοξίας!
Η Ορθοδοξία είναι ένα πολύπλευρο Διαμάντι το οποίο από όλες τις πλευρές παρουσιάζει νέες αντανακλάσεις της Αλήθειας!
Πανέμορφη Ὀρθοδοξία, Αἱματοστόλιστη Νίκη τοῦ Χριστοῦ!
Ποτέ – ποτέ να μη σε αρνηθούμε οι Ανάξιοι! Αλλά αν το καλέσουν οι περιστάσεις και οι καιροί, Αξίωσέ μας Ω φίλη δια Σε να χύσουμε και την τελευταία ρανίδα του Αίματός μας! Αμήν.
Γέρων Εφραίμ Φιλοθείτης