Π. Σάββας 2010-07-03_Παράγοντες σωστῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 03-07-2010 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).