Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Παράδεισος: βίωση τς ν Χριστνότητος.

ν Θενότητα, τό νά γαπήσουμε «ν Χριστ» (νιδιοτελς) λους, γινόμενοι «να» μέ λους, ατή εναι κκλησία, θεολογοσε π. Πορφύριος· ατός εναι Παράδεισος, ατή εναι ρθοδοξία.

ναφερόμενος στό ρητό τοποστόλου Παύλου: «ετε πάσχει ν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη, μες δέ στέ μέλη Χριστο καί μέλη κ μέρους»1, δίδασκε τι κάθε νθρωπος εναι κομμάτι τοαυτο μας. ταν νιώσουμε τόν λλον, ταν τόν σπλαχνισθομε, ταν ποθήσουμε διακας τή σωτηρία του, ταν εμαστε τοιμοι ἀκόμη καί νά πεθάνουμε γιά χάρη λων, σο μακριά καί ν βρίσκονται, τότε μπήκαμε στό νόημα το τί εναι κκλησία.Εμαστε μέσα στήν κκλησία ταν θέλουμε νά εμαστε λοι μαζί καί δλλά καί στόν ορανό, στόν Παράδεισο, στόν Χριστό.

Δέν πάρχει ραιότερο πράγμα, πό τό νά ζενας μέσα στόν λλον, νας γιά τόν λλο (δηλ. γιά τόν Θεό) καί γιά τόν λλο (τόν συνάνθρωπο). Ατή νότητα, εναι τό ποτέλεσμα τς ν Χριστγάπης, πού ὀφείλει νά καλλιεργεῖ τό κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας, γιά κάθε ἄλλο μέλος Της.

Δίδασκε Γέροντας τι, νιώθοντας «να» μέ λους, τότε μποροῦμε νά λέμε «Κύριε ησο Χριστέ λέησόν με», καί νά εἴμαστε ταυτισμένοι μέ ὅλους. Τότε εἶναι, πού κάνουμε τά προβλήματά τους δικά μας καί πετυχαίνουμε τσι νά τούς γαπήσουμε ληθινά.

Αὐτό βέβαια, δέν σημαίνει ὅτι ἀπαγορεύεται νά προσευχηθομε, ναφέροντας καί τό νομα τολλου, λέγοντας «Κύριε ησο Χριστέ λέησε φώτισε τόν δολο σου τάδε…». π. Πορφύριος δίδασκε καί ατόν τόν τρόπο προσευχς.

ταν, λεγε, συνεχῶς προσευχόμαστε γιά τόν πλησίον, τότε Θεός ρχίζει νά στέλνει καλούς λογισμούς σέ κενο τό πρόσωπο, γιά τό ποο προσευχόμαστε.

«ν γάπ» προσευχή μας γιά τόν λλον, «ν Χριστῷ» ταύτισή μας μαζί του, εναι μια νακούφιση, να πνευματικό χάδι, πού γκαλιάζει, ζωογονε καί λκει τόν συνάνθρωπό μας πρός τόν Χριστό καί πρός ἐμᾶς.

Τότε εναι, πού φανερώνεται Χριστός. Τότε ποτελομε να σμα μεταξύ μας καί μαζί Του. Τότε καί ολλοι, οἱ ἐκτός Ἐκκλησίας, πληροφορονται τι εμαστε γνήσιοι μαθητές Του…

Τό μυστήριο τς κκλησίας: μυριοϋπόστατος νάς.

Ὁ π. Πορφύριος συμπλέκοντας ριστα τριαδολογία καί κκλησιολογία, νθρωπολογία καί σωτηριολογία, δόγμα καί θος, δίδασκε ὅτι ν Χριστνότητά μας, εναι τό μεγαλύτερο μυστήριο τς κκλησίας μας.

λοι ονθρωποι πρέπει νά γίνουμε ΕΝΑΣ νθρωπος μυριοϋπόστατος, πως τά Τρία Πρόσωπα τς γίας Τριάδος εναι ΕΝΑΣ Θεός τρισυπόστατος. πως τά Τρία Πρόσωπα χουν:

α)κοινή (γιά τήν κρίβεια ταυτή, δηλαδή τήν δια) οσία,

β)κοινή (ταυτή νέργεια) καί

γ)κοινή (ταυτή) θέληση, τσι καί μες.

Καλούμαστε, λοι ονθρωποι, πού κ φύσεως χουμε:

α)τήν δια κοινή οσία –φύση (τήν νθρώπινη), νά χουμε καί

β)τήν δια (ταυτή) θέληση καί

γ)τήν ἴδια νέργεια, λλις τό διο πνεμα. Ατό τό κοινό πνεμα (πού θά μπνέεται καί θά κατευθύνεται πό τίς πιταγές τογίου Πνεύματος), εναι νοποιός παράγων, πού θά μς κάνει λους «να».

Δέν εναι δυνατόν μως, παρά μόνον ντός τς κκλησίας καί διά τς κκλησίας, νά πιτευχθε ατή ταυτότητα τν ποικίλων νεργειν, πιθυμιν καί θελημάτων τν νθρώπων. Μόνον ζώντας ντός τς κκλησίας, ποκτομε λοι τό διο θέλημα-πνεμα, πού εἶναι τό θέλημα-πνεμα το Χριστοῦ. Αὐτό συμβαίνει διότι κάθε στιγμή, ζώντας ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ἀπαρνούμαστε τό δικό μας καί κάνουμε πακοή στό γιο δικό Του θέλημα.

Σέ καμμιά θρησκεία, ἔλεγε Γέροντας, δέν βρίσκουμε τέτοια διδασκαλία. Μόνον στήν ρθοδοξία ζητιέται μιά τέτοια τέλεια νότητα μεταξύ τν νθρώπων. Ατήν τήν νότητα, τίποτε δέν μπορε νά τήν διασπάσει: οτε διάβολος, οτε φόβος, οτε κόλαση, οτε θάνατος. ν Χριστνωση καί γάπη «οδέποτε κπίπτει»2, πως λέγει γιος πόστολος Παλος.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Α΄ Κορ. 12, 26.

2Α΄ Κορ. 13,8.