ΜΠΟΡΕΙ νὰ γελάσει κάποιος μὲ τὸ ἀκόλουθο σχόλιο, ἀλλὰ πέρα ἀπὸ τὴν κωμική του πλευρά, κρύβει καὶ τὴν τραγική του. Εἶναι γνωστὴ ἡ σφοδρὴ πολεμικὴ τῶν ἑλλήνων νεοπαγανιστῶν καὶ τὸ ἀβυσσαλέο μῖσος τους κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν.

Ἂν εἶχαν τὴ δυνατότητα, θὰ ἔγειραν διωγμοὺς χειρότερους καὶ ἀπὸ ἐκείνους τῶν πρωτοχριστιανικῶν χρόνων, γιὰ νὰ μᾶς ἀφανίσουν ἀπὸ προσώπου γῆς!

Θεωροῦν τὴν Ἑλλάδα «τσιφλίκι» τους, ἂν καὶ δὲν ἀντιπροσωπεύουν οὔτε τὸ ἕνα τοῖς χιλίοις τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων, καὶ ἐμᾶς τὰ ἕνδεκα ἑκατομμύρια τῶν Χριστιανῶν… μᾶς ἀποκαλοῦν ἑβραίους, καὶ πραγματική μας πατρίδα τὸ… Ἰσραήλ! Δὲν παραλείπουν βεβαίως σὲ κάθε δημοσίευμά τους νὰ ζητοῦν νὰ τοὺς «ἀδειάσουμε τὴ γωνιά» καὶ νὰ μετακομίσουμε στὴν «πατρίδα μας»!Ζητοῦν καὶ κάτι ἄλλο ἐπίσης «τρελλό», νὰ κατεδαφισθοῦν οἱ χριστιανικοὶ ναοί μας, σὲ ἀπόσταση τουλάχιστον πεντακοσίων μέτρων ἀπὸ τὰ ἀρχαιοελληνικὰ «ἱερά», διότι, (ἄκουσον, ἄκουσον) ἀποτελοῦν ἑστίες βεβηλώσεως καὶ καθίστανται αἰτία τῆς «φυγῆς» τῶν «θεῶν» τους ἀπὸ αὐτά!

Ὑποστηρίζουν ἀνερυθρίαστα, πὼς ἡ αἰτία τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ ἦταν (ἄκουσον, ἄκουσον) οἱ «μεθοδευμένες βεβηλώσεις τῶν ἐθνικῶν ναῶν» καὶ ἐξαιτίας αὐτοῦ ἡ «φυγὴ» τῶν «θεῶν»! Αὐτά βεβαίως τα ισχυρίζονται από παλιά, ἀφοῦ καὶ τὸ θλιβερό τους ἴνδαλμα ὁ παρανοϊκὸς Ἰουλιανός, τὸ ἴδιο ὑποστήριζε, ὅτι δῆθεν δὲ «χρησμοδοτοῦσε» τὸ μαντεῖο τοῦ Δαφναίου Ἀπόλλωνα στὴν Ἀντιόχεια, ἐπειδὴ «ἔδιωξε» τὸ «θεὸ» τὸ παρακείμενο ἱερὸ λείψανο τοῦ Μάρτυρα ἁγίου Βαβύλα! Ἀπόδειξη: ὁ παγανισμὸς παραμένει διαχρονικὰ παράλογος καὶ δεισιδαίμων!

Oρθόδοξος Τύπος,13/09/ 2013


http://aktines.blogspot.gr/

 http://www.impantokratoros.gr/B3FAD8BA.el.aspx