Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος έδωσε στην δημοσιότητα την παρέμβασή του στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος που συγκλήθηκε στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2016 με θέμα την “Σύνοδο” της Κρήτης.
Στην παρέμβασή του αυτή ο Μητροπολίτης, μεταξύ άλλων, παρατηρεί ότι στην “Σύνοδο”της Κρήτης “κυριαρχοῦσαν ἡ θεωρία τῶν κλάδων, ἡ βαπτισµατική θεολογία καί κυρίως ἡ ἀρχή τῆς περιεκτικότητος, δηλαδή ἡ διολίσθηση ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἀποκλειστικότητος στήν ἀρχή τῆς περιεκτικότητος”. 
Στιγματίζει, επίσης, το γεγονός της ανατροπής της απόφασης της Ιεραρχίας και σημειώνει ότι “δέν εἴχαµε ἐξουσιοδότηση τῆς Ἱεραρχίας νά διαπραγµατευθοῦµε τίς ἀποφάσεις της, ὅπως ἔλεγαν πολλοί ἀπό τούς Ἱεράρχες πού ἤµασταν παρόντες. Ἔπειτα, δέν ἔγινε συζήτηση γιά νά ἀποδεχθοῦµε τήν ἀλλαγή, ἁπλῶς ἔγινε ψηφοφορία καί µάλιστα µέ σπουδή”.

Χαρακτηρίζει αντορθόδοξη την νέα πρόταση που πρότεινε η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος και προτείνει “ἐπειδή τό κείµενο ἔχει πολλές ἀντιφατικότητες, ἄν ἡ Ἱεραρχία δέν τό ἀπορρίψη, τότε τοὐλάχιστον πρέπει νά ἐπιφυλαχθῆ ὡς πρός τό περιεχόµενό του καί νά ἀποφασίση νά τύχη περαιτέρω ἐπεξεργασίας καί ἀναθεωρήσεως ἀπό µιά ἄλλη Σύνοδο, πού θά γίνη στό µέλλον”. 
Σε άλλο κείμενό του πού κατατέθεσε στα πρακτικά της Ιεραρχία και σε ότι αφορά το επίμαχο κείμενο για τις σχεσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι:
“Εἶναι προφανές καί κατάδηλο ὅτι µιά ὀρθόδοξη Ἱεραρχία δέν µπορεῖ νά υἱοθετήση µιά τέτοια πρόταση, ὅπως ἐτέθη ἀπό τήν Ἀντιπροσωπεία µας, γιατί αὐτό θά συνεπείγετο τήν ἀποδοχή τοῦ θεολογικοῦ σφάλµατος νά κάνη λόγο γιά Ἐκκλησίες πού εἶναι ἑτερόδοξες, δηλαδή αἱρετικές καί πλανεµένες. Ἐπίσης θά ὑπέπιπτε στήν ἀντορθόδοξη θεωρία περί ὁρατῆς καί ἀοράτου Ἐκκλησίας, δηλαδή στήν θεωρία µιᾶς «νεστοριανικῆς ἐκκλησιολογίας», πού εἶναι ἡ βάση τῆς θεωρίας τῶν κλάδων, πράγµα πού ἔχει καταδικασθῆ ἀπό τίς Μεγάλες Συνόδους τοῦ 17ου αἰῶνος”. 
 
Διαβάστε ολόκληρο τό κείμενο της παρέμβασης και το κείμενο που κατατέθηκε στα πρακτικά εδώ:
 
http://epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.gr/2016/11/blog-post_28.html