ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-5-2020 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 20.00-00.30
Τίτλος κηρύγματος :
«Ἔκστηθι φρίττων οὐρανέ…» Κανόνας Μ. Σαββάτου, Ἑορτοδρόμιο Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 1-5-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2-5-2020 
ΑΓΡΥΠΝΙΑ: ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 06.00-00.30

Τίτλος κηρύγματος :
«Λέλυνται ἄχραντος ναός…» Κανόνας Μ. Σαββάτου, Ἑορτοδρόμιο Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 2-5-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι)
ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 12.00-13.00
Τίτλος Ὁμιλίας :
158. Ἡ μνησικακία καί ἡ ἀντιμετώπισή της, Εὐεργετινός, (Β΄ τόμος, Ὑπόθεσις Μ΄), 2-5-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι)