ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-4-2020
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 20.00-21.30
Τίτλος κηρύγματος :
«Ἀνηρέθης, ἀλλ’ οὐ διῃρέθης…»Κανόνας Μ. Σαββάτου, Ἑορτοδρόμιο Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 24-4-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι)

ΣΑΒΒΑΤΟ 25-4-2020
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟ-ΟΡΘΡΟΣ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 07.00-11.00
Τίτλος κηρύγματος :
«Βροτοκτόνον, ἀλλ’ οὐ θεοκτόνον, ἔφυ τό πταῖσμα τοῦ Ἀδάμ…» Κανόνας Μ. Σαββάτου, Ἑορτοδρόμιο Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 25-4-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι)