Γέροντας, Αρχιμανδρίτης, πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης (1931-1999).
Ερώτησι: Έχετε δει τον Θεό;
Πατήρ Ευμένιος [Σαριδάκης]: Τον Θεό; Δηλαδή πρέπει να δούμε τον Θεό;
Αφού αισθανόμαστε ότι είμαστε του Θεού, τι μεγαλύτερο πράγμα θέλουμε.
Αυτό δεν είναι απαραίτητο.
Απαραίτητο είναι να αγαπούμε τον Θεό. Όταν δεν αγαπούμε τον Θεό, και όλα να τα βλέπουμε, τίποτε δεν έχουμε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να αγαπούμε τον Θεό.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Βλέπουμε ό,τι επιτρέπει ο Θεός να δούμε. Αλλά να αγαπούμε τον Θεό, δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο από αυτό.
«Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες», δεν είπε ο Κύριος στον Απόστολο Θωμά;
Πρέπει να δούμε; Αφού είναι η Χάρι μέσα μας, τι άλλο πρέπει να δούμε μεγαλύτερο;
Όταν είμαστε στο θείο, είναι ολόκληρη η Χάρι του Θεού μέσα μας.
Και αισθανόμαστε σαν να κατοική ολόκληρος η θεότης μέσα μας.
Τι άλλο μεγαλύτερο πρέπει να δούμε, δηλαδή;
Ερώτησι: Πώς αισθάνεται ο άνθρωπος, που έχει την Χάρι τον Θεού;
Π. Ευμένιος: Αισθάνεται ότι είναι ένα με τον Θεό.
Θεώνεται ο άνθρωπος και γίνεται κατά Χάριν Θεός.
Αγιάζεται ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεό.
Δηλαδή, η Θεότης ενώνεται με την ανθρωπότητα.

Τόσο μεγάλη χάρι κάνει ο Θεός στον άνθρωπο.
Τόσο πολύτιμο τον θεωρεί, ώστε τίποτε άλλο δεν ετίμησε ο Θεός, όσο τον άνθρωπο.
Είναι δηλαδή σαν να γίνεται ο άνθρωπος ένα με τον Θεό.
Είναι Μυστήριο που ούτε λέγεται, ούτε ερμηνεύεται.
Είναι ολόκληρη η Θεότης μέσα στον άνθρωπο.
Δεν ζει τότε ο άνθρωπος, τότε ζει μέσα μας ο Θεός.
Και αισθανόμαστε ότι είμαστε ένα με τον Θεό.
Ότι η Θεότητα έχει ενωθεί μ’ εμάς.
Ότι μας έχει θεώσει ο Θεός.
Και αισθανόμαστε ότι ο Θεός έχει γίνει ένα μ’ εμάς.
Αλλά αυτό δεν ερμηνεύεται, διότι δεν υπάρχουν λόγια να ερμηνευτή, μόνο να το ζήση μπορεί ο άνθρωπος, όταν ο Θεός βοηθήση τον άνθρωπο να το ζήση.
Ερώτησι: Και πώς θα αξιωθούμε να ζήσουμε τέτοια πράγματα;
Π. Ευμένιος: Άμα κάνουμε καλό, καλό θα βρούμε.
Από το βιβλίο του Μοναχού Σίμωνος, «Πατήρ Ευμένιος, Ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός».
http://www.diakonima.gr/2020/08/25/patir-evmenios-ke-esthanomaste-oti-imaste-ena-me-ton-theo/