ΠΑΤΉΡ ΕΥΣΕΒΊΟΥ ΒΙΤΤΗ. ΟΙ ΑΚΡΙΔΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΉ ΜΑΣ

Οἱ “ἀκρίδες” καί ἡ ἐποχἠ μας.
Ἒχουν ἂραγε καμμία σχέση οἱ “ἀκρίδες” (Ἀποκάλυψη) μέ τήν ἐποχή μας; Δέν εἶναι δυνατή μιά ἀπάντηση μέ βεβαιότητα, ὃτι ναί, ἧρθαν καί ὃτι αὐτές ἢ ἐκεῖνες, αὐτά ἢ ἐκεῖνα τά φαινόμενα.Ὃμως δέν μποροῦμε νά μείνουμε ἀδιάφοροι σέ κάποιες διαπιστώσεις πού κάθε στιγμή κάνουμε καθημερινῶς, ὃσοι ἀσχολούμαστε μέ τόν ἂνθρωπο. Εἷναι π.χ. πολύ διαδεδομένες οἱ ψυχικές διαταραχές καί ἀσθένειες σήμερα. Μένει κανείς κατάπληκτος πῶς σέ μιά κοινωνία εὐμαρείας, πού ὃλοι ἢ σχεδόν ὃλοι τά ἒχουν ὃλα, προσβάλλονται οἱ περισσότεροι ἀπό καταστάσεις πού μαρτυροῦν ὂχι καλή σχέση μέ τήν ὑγεία ἢ αὐτό πού θά μπορούσαμε νά χαρακτηρίσουε ὡς ὁμαλό ψυχισμό στούς συνανθρώπους μας. Παράλληλα ἒχουμε ἀνάπτυξη τῆς μαγείας, τῆς σατανολατρίας, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ μέ τρομερές ἐκδηλώσεις, πού ἀσκοῦν πολύ μεγάλη ἐπίδραση πρό πάντων στή νεότητα, τήν ὁποία αἰχμαλωτίζουν καί ὁδηγοῦν σέ ἀποτρόπαιες πράξεις ἢ τήν κάνουν θῦμα τέτοιων πράξεων.Ἀλλά κι ἂν αὐτά δέν τά θεωρήσουμε ὡς τόσο σημαντικά φαινόμενα, τουλάχιστον σήμερα, δέν μποροῦμε νά παραγνωρίσουμε  τήν τρομερή διάδοση τοῦ ἂγχους σέ πολλούς συνανθρώπους μας. Καί αἰτία τοῦ φαινομένου αὐτοῦ εἶναι ὃτι ἐξωρίσαμε τήν πίστη ἀπό τή ζωή μας, τήν ὁποία εἰδωλοποιήσαμε. Γι αὐτό τό “ἒχω ἂγχος” σημαίνει οὐσιαστικά “δέν ἒχω πίστη”. Ἂν ἒχω πίστη, δέν φοβοῦμαι τό ἂγχος. Ἱερομ. Εὐσεβίου, Ὁμιλίες Πνευματικῆς Οἰκοδομῆς στήν Ἀποκάλυψη, Τόμος Β’.

 

https://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/01/blog-post_982.html