Η φροντίδα του Θεού επεκτείνεται σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο της γέννησής του, την πίστη, τον τρόπο ζωής, κλπ. Δεν γνωρίζουμε τον ορισμό του Θεού για την ψυχή του ανθρώπου και επομένως κανένας δεν πρέπει να καταδικάζει και να προηγείται της κρίσης του Θεού.Για δώδεκα χρόνια αποδέχομαι τους ανθρώπους. Είναι εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι με τη θλίψη τους, τα προβλήματα τους. Τώρα είναι μια εποχή που μπορείτε να βοηθήσετε περισσότερους ανθρώπους με προσευχή παρά με συνομιλία, συμβουλές ή οδηγίες.Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο, είναι πιο βολικό για τους ανθρώπους να σώσουν τις ψυχές τους να φύγουν από τους ανθρώπους, από τις τιμές, από τη δόξα. Να, επικοινωνείτε με τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά στο πνεύμα και να αφιερώνετε τα υπόλοιπα χρόνια στην προσευχή, τη μετάνοια, , να βλέπετε τις αμαρτίες σας  να τις  ξεριζώνετε με τη βοήθεια του Θεού. Στη συνέχεια, βρείτε μια ειλικρινή προσευχή και στη συνέχεια πολλοί μπορούν να βοηθηθούν από την προσευχή και την αγάπη.STARETS SHIARHIDIACON ILARION (VLADIMIR MIKHAILOVICH DZYUBANIN, 1924-2007)

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2018/01/blog-post_445.html?m=1