Αγαπητή Ν. Π.!

 Η ευλογία του Θεού μαζί σας. Σας θυμόμαστε και προσευχόμαστε για σας στην αγία μονή μας, δώσαμε το όνομα σας υπέρ υγείας στο σαρανταλείτουργο και για να διαβάζεται το Ψαλτήρι για ένα χρόνο.
Καλά συμβουλεύεστε με τους γιατρούς κυρίως, απευθυνθείτε στον Ιατρό ψυχών και σωμάτων.Καλό θα ήταν πριν την εγχείριση να κάνετε Ευχέλαιο και να κοινωνήσετε, αυτό βοηθά πολύ τους γιατρούς στη γη.
0 Κύριος να σας φυλάει και η Θεοτόκος να σας βοηθά στον επικείμενο αγώνα. Ορίστε και η εικόνα της προς βοήθεια.

1983

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΠΣΚΩΦ

 http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2014/02/blog-post_3899.html