Π. Σάββας 2008-06-15_ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ_ΠΕΡΙ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 15-06-2008 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης)..