Πεντηκοστιανοί «θεραπευταί». Ἡ περίπτωσις τοῦ Benny Hinn (2ον)

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ
Συνεχίζοντας τήν ἀναφορά μας γιά τόν Πεντηκοστιανό «θεραπευτή» καί τηλευαγγελιστή Benny Hinn θά παρουσιάσουμε τά ὅσα ἔλαβαν χώρα κατά τή δεύτερη ἐπίσκεψή του στήν Ἑλλάδα καί τή συγκέντρωση, πού ἔλαβε χώρα στίς 24/9/2006 στό Ο.Α.Κ.Α. μέ τή συνδρομή Ἑλλήνων Πεντηκοστιανῶν θαυμαστῶν του.
Θά παρουσιάσουμε πτυχές τῶν γεγονότων, ὅπως ἔχουν καταγραφεῖ σέ σχετικό ἄρθρο, πού δημοσιεύθηκε σέ περιοδικό ἔνθετο (Κ. Τεῦχος 174. 1.10.2006, σ. Κ9-10) μεγάλης κυριακάτικης ἐφημερίδας («Καθημερινή») μέ αὐτοπρόσωπη παρουσία τοῦ δημοσιογράφου καί ταυχρόνως θά παραθέσουμε τίς παράλληλες θέσεις, εὔστοχες καί προσεκτικές γιά τό ἴδιο γεγονός ἑνός προτεστάντη συμπατριώτη μας πάστορα, πού ἀνήκει στήν Ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλησία, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἀναφέρει, ἔχει ἰδία ἀντίληψη γιά τόν Benny Hinn καί οἱ κρίσεις του δέ βασίστηκαν ἁπλῶς σέ φῆμες.

Ι. Ὡς πρός τό σκηνικό τῆς ἐκδήλωσης: Ὁ δημοσιογράφος κ. Γιῶργος Λιάλιος ἐπισημαίνει μεταξύ τῶν ἄλλων: «Ἡ ἐκδήλωση ἦταν ἄρτια ὀργανωμένη, μέ τή βοήθεια ἐθελοντῶν, security, ἀλλά ἑνός μικροῦ στρατοῦ “φουσκωτῶν”, πού ἀκολουθοῦν κατά πόδας τόν Μπένι.(…)
Ἡ ἐκδήλωση ξεκινάει μέ μελωδικά πόπ τραγούδια, πού θυμίζουν παλιές καλές ἐποχές τῆς Γιουροβίζιον»1. Ὁ Ἕλληνας Διαμαρτυρόμενος πάστορας κ. Π. Κανταρτζῆς, στήν ἴδια συνάφεια ἀναφέρει: «Ὅλο τό σκηνικό τῆς ἐκδήλωσης θυμίζει χολυγουντιανή γιορτή. Τά πάντα εἶναι καλομελετημένα καί ἐλεγμένα. Ὅμως οἱ τρόποι, τό στήσιμο, ἡ αὔρα τῆς ἐκδήλωσης εἶναι ἐντελῶς ξένα ἀπό τήν ἑλληνική πραματικότητα…»2.

ΙΙ. Ὡς πρός τίς διαφημιζόμενες «θεραπεῖες»: Σύμφωνα μέ τή δημοσιογραφική ἔρευνα: «“Tό χρίσμα, πού νιώθω ἐπάνω μου θά ἔρθει σέ σᾶς! Ἁπλῶστε τά χέρια σας στόν Ἰησοῦ!”, φωνάζει (…) “Σέ κάποιον ἐδῶ μέσα μόλις θεραπεύτηκε ὁ καρκίνος! Σέ κάποιον ἐδῶ ἡ ἀρθρίτιδα! Κάποιος ἀκούει ἐνῶ δέν ἄκουγε, κάποιος εἶχε ὄγκο στόν ἐγκέφαλο καί τοῦ ἔφυγε”, φωνάζει.(…) Ὁ κ. Μπένι Χίν οὐρλιάζει, τρέχει πέρα – δῶθε στή σκηνή καί “εὐλογεῖ” πιστούς, πού ἀφήνονται καί πέφτουν πρός τά πίσω,(…) τό κοινό παραληρεῖ»3.
Ὁ Ἕλληνας Διαμαρτυρόμενος πάστορας ἐπισημαίνει, μεταξύ τῶν ἄλλων, τά ἑξῆς: «Δέν πιστεύω ὅτι ἡ Καινή Διαθήκη ἀφήνει τήν ἐντύπωση ὅτι κάποιοι ἄνθρωποι εἶναι ἰδιαίτερα “χρισμένοι” ἀπό τόν Θεό ὡς “θαυματοποιοί”, ὥστε νά διαφημίζουν ἤ ἔστω νά δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ παρουσία τους καί μόνο σηματοδοτεῖ, πολλῷ δέ μᾶλλον ἐγγυᾶται τήν διενέργειαν θαυμάτων»4.

ΙΙΙ. Ὡς πρός τά ἀποτελέσματα τῶν «θεραπειῶν». Σύμφωνα μέ τή δημοσιογραφική ἔρευνα: «Σᾶς παίρνω τήν ἀρρώστια!», φωνάζει, οἱ πιστοί μαζεύονται μπροστά στή σκηνή, ἀνάμεσά τους καί πολλοί ἀναξιοπαθοῦντες (πού δυστυχῶς θά ἀποχωρήσουν τό ἴδιο ἀναξιοπαθοῦντες)»5.
Ὁ Ἕλληνας Διαμαρτυρόμενος πάστορας στήν ἴδια συνάφεια ἀναφέρει: «Γνωρίζω περιπτώσεις, πού ὁ Θεός μέ τρόπο θαυματουργικό θεράπευσε ἀνθρώπους, πού οἱ γιατροί δέν τούς ἔδιναν καμία ἐλπίδα. Θεωρῶ ὅμως ἐγκληματικό νά δώσω ἔστω καί τήν παραμικρή ἐντύπωση ὅτι ὁ Θεός ὁπωσδήποτε θά κάνει τό ἴδιο στόν καθένα ἀρκεῖ νά πιστεύει ἤ ἀρκεῖ νά τόν ἀγγίξει κάποιος θεραπευτής.
Ἀναρωτιέμαι ποιός μένει πίσω, ὅταν τά φῶτα σβήσουν, γιά νά ἐξηγήσει σέ αὐτούς, πού δέν θεραπεύτηκαν τό γιατί;».
Τόσο τά γεγονότα, ὅσο καί τά σχόλια, πού δέν προέρχονται ἀπό ἕνα ὀρθόδοξο, εἶναι ἀποκαλυπτικά, γιά νά ἀντιληφθοῦμε περί τίνος πρόκειται, ὅταν γίνεται λόγος γιά «θεραπεῖες» ἀπό τούς διαφόρους Πεντηκοστιανούς γενικά καί γιά τόν Benny Hinn εἰδικά.

Σημειώσεις:
1. Βλ. Γιῶργος Λιάλιος, «Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς δέχεται καί πιστωτικές», στό Κ (Καθημερινή, Τ.117, σ. Κ9).
2. Βλ. Π. Κανταρτζῆ, «Γιατί δέν πῆγα στόν Βenny Hinn», στό Ἀστήρ τῆς Ἀνατολῆς, Ὀκτ. 2006, σ. 287. 3. Βλ. Γιῶργος Λιάλιος, «Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς», ὅπ. π., σ. Κ 10.
4. Βλ. Π. Κανταρτζῆ, «Γιατί δέν πῆγα στόν Βenny Hinn», ὅπ. π., σ. 287. 5. Βλ. Γιῶργος Λιάλιος, «Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς», ὅπ. π., σ. Κ 10.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1996, 1 Νοεμβρίου 2013 

 Διαβάστε ἐδῶ τὸ πρῶτο μέρος: Πεντηκοστιανοί «θεραπευταί». Ἡ περίπτωσις τοῦ Benny Hinn. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/11/benny-hinn2.html