«Πάτερ, ἔχω τριάντα χρόνια πού δέν ἔφαγα κρέας».

Ὁ δέ Μακάριος τοῦ ἀποκρίθηκε∙

«Τό ἑξῆς πληροφόρησέ με,τέκνον, πόσες μέρες ἔχεις πού δέν κατελάλησας τόν ἀδελφό σου, οὔτε βγῆκε λόγος ἀργός ἀπό τό στόμα σου».

Ὁ δέ ἀδελφός, ὅταν ἄκουσε αὐτά, ἔβαλε μετάνοια λέγοντας∙

«Κάνε προσευχή, Πάτερ, γιά νά βάλω ἀρχή».

http://agathan.wordpress.com