Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 21-02-10 (Σύναξη Κυριακῆς).