Π. Σάββας 2012-07-15_Περί μονοφυσιτῶν _Α΄ μέρος_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 15-07-2012 (Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι).