ΟΜΙΛΙΑ

π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου

Λόγοι Ἀφυπνίσεως

 Ὄχι μόνο ἀναίσθητοι, ἀλλά καί θηριώδεις!

Καί συνεχίζει ὁ ἱερός Πατήρ, προσωποποιώντας τήν ἀναισθησία, καί λέγει: «Οἱ ἐμοί ὑπόσπονδοι», ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι μέ λατρεύουν καί μοῦ προσφέρουν σπονδή, «νεκρούς ὀρῶντες γελῶσιν», βλέπουν νεκρούς καί γελοῦν.

 Ἀλλά, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ, εἶναι πολύ εὐρεῖα αὐτή ἡ παρατήρηση ἐδῶ τοῦ ἱεροῦ Πατρός. Δέν εἶναι μόνον οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού ἁπλῶς βλέπουν νεκρούς καί γελοῦν. Τό νά δεῖς ἕναν πού πέθανε ἤ πού πεθαίνει καί νά γελᾶς, εἶναι ἕνα κάτι· τό νά παίρνεις ὅμως ἕναν γερό ἄνθρωπο, ἕναν ζωντανό ἄνθρωπο, καί νά τόν βασανίζεις καί νά γελᾶς μέ τό νά γίνεσαι θηριώδης ἀπέναντί του, αὐτό εἶναι πολύ βαρύτερο ἀπό τό νά γελᾶς μπροστά σέ ἕναν νεκρό.  Δυστυχῶς καί ἡ ἐποχή μας ἔχει νά ἐπιδείξει φοβερές θηριωδίες εἰς βάρος Χριστιαῶν καί ἄλλων πολιτῶν, δηλαδή εἰς βάρος ἀνθρώπων, ζωντανῶν ἀνθρώπων.

Καί ἱερεῖς ἐσταύρωσαν… Ναί, θά σταυρώσουν πάλι!…

Καί ἀθώων ἀνθρώπων κόπηκαν λαιμοί… καί θά ξανακοποῦν!

Καί μάτια βγάλαν καί γλῶσσες τραβῆξαν… καί θά ξαναβγοῦν αὐτά!

Οἱ ἄνθρωποι πού τά ἔκαναν, καί τά κάνουν, γελοῦν, ἱκανοποιοῦνται, εὐχαριστιοῦνται! Πῶς θά μπορούσαμε νά ποῦμε καί νά χαρακτηρίσουμε τούς ἀνθρώπους αὐτούς… Τί φοβερή ἀναισθησία θά μποροῦσε νά τούς διακρίνει… Ὁ Θεός νά ἐλεήσει!

 Συνεχίζεται….

Τέλο καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἐκδόσεις:«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Ἱ.Μ.Κομνηνείου «Κοιμήσεως Θεοτόκου» καί «Ἁγίου Δημητρίου»

400.07ΣτόμιονΛαρίσης.

Τηλ.&Fax.:24950.91220.